BAROMUZ

ADLİYELER TİCARETHANE DEĞİLDİR BAĞIMSIZ SAVUNMA MÜŞTERİ DEĞİLDİR

görüntülenme
07/03/2022

ADLİYELER TİCARETHANE DEĞİLDİR

BAĞIMSIZ SAVUNMA MÜŞTERİ DEĞİLDİR

Yıllarca inşasının bitmesi beklenen Yeni Adana Adliyesi 01.04.2021 tarihinden itibaren hizmete açılmış fakat yargının kurucu unsuru avukatların görevlerini ifa etmek için bulundukları adliyedeki otopark yeri sorunu halen çözülememiştir. Yeni Adana Adliyesi yerleşkesindeki açık ve kapalı 1.500’den fazla araç kapasiteli otopark alanının 300 araçlık kısmının Adalet Bakanlığı tarafından avukatlara tahsisinin ancak ücretli olması yönündeki tutumu devam etmektedir. Söz konusu alan önce rayiç piyasa fiyatı üzerinden ihale yoluyla kiralanmak istenmiş, bu gerçekleşmeyince Bakanlığın, İşyurtları Kurumu eliyle işlettiği/işleteceği, aralarında Adana Adliyesi’nin de bulunduğu ülke çapında 19 adliyede yer alan otoparklarla ilgili belirlenen ücret tarifesi Baromuza 25.02.2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Önceki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün görevde bulunduğu 24.12.2021 tarihinde baromuzu ziyareti sırasıda otopark sorunu kendisine aktarılmış, Bakan, beraberinde bulunan bakan yardımcısı ve diğer yetkililere kapalı otoparkın önemli bir kısmının avukatlara ücretsiz kullandırılması talimatını vermişti. Otopark sorunu Bakan düzeyinde dile getirilmiş ve çözümü sağlanmış olmasına karşın, bakan değişikliği sonrası talimatların uygulanmadığı görülmüştür.

Avukatlar yargının kurucu unsurudur ve avukatlık hizmeti, bir kamu hizmetidir. Yeni Adliye Binasında hakim, savcı ve adliye personeli için hak görülen bir konu, avukatlar için ise ticari işe dönüştürülmüştür. Adliyeler ticarethane, bağımsız savunma müşteri değildir. Avukatlar için ayrılan otoparkın ücretlendirilmesi ile ilgili yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali yönünde dava dilekçemizi hazırlamaktayız. Hukuki ve idari sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adliye yerleşkesinde bulunan otoparkın avukatlar için ücretli hale getirilmek istenmesini protesto etmek üzere 01.03.2022 Salı günü saat 12.00’de tüm meslektaşlarımızı kapalı otopark girişinde birlikte olmaya davet ediyoruz.

Diğer Haberler