BAROMUZ

ADLİ YIL BASIN AÇIKLAMASI (2014)

görüntülenme
12/09/2014

Adana Baro Başkanı Avukat  Mengücek Gazi Çıtırık, "Siyasi iktidar, gücü ve nüfuzunu yargı üzerinden çekmelidir" 2014-2015 Adli Yıl açılışı nedeniyle Adliye içerisindeki Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda basın açıklaması yapan Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Çıtırık, tarih boyunca hiçbir adli yıl açılış törenine müdahalede bulunulmadığını ancak Türkiye'de Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'na yapılan müdahalenin tuhaf ve eleştirilmesi gereken bir durum olduğunu söyledi. TBB'nin ve savunmanın varlığından rahatsız olunduğunu öne süren Avukat Çıtırık, "Devletin, milletin dirliğini sağlamakla, ayrıştırmak, ötekileştirmek değil, birliği ve kardeşliği sağlamakla yükümlü olan Cumhurbaşkanı, yargıtaydaki üyeler için haşhaşiler kelimesini kullanabilme gafletinde bulunmuştur. Biz, öncelikle hukuku askıya alan, siyasi nufuz ve baskıyla ülkeyi derleme ve toplamaktan ziyade ayrımcılığa başlayan zihniyeti kınayarak sözlerime başlıyorum. Siyasi iktidar, gücü ve nüfuzunu yargı üzerinden çekmelidir.  Yargı; rejimi dönüştürebilmenin ve iktidar mücadelesinin bir aracı olmamalıdır." dedi. Avukat Çıtırık, yargının sorunlarının her geçen gün arttığını, iş yükü sorunlarının devam ettiğini ve araç gerek, personel, hakim, savcı açığının devam etmesiyle birlikte binaların da yetersiz olduğunu anımsatarak, "Yargı organları; kendilerini ağır, bürokratik, hantal anlayıştan kurtarmalı, sistemi ve devleti koruma refleksinden vazgeçmeli, yasaları hızlı, tarafsız, bağımsız biçimde uygulamalı, insan hak ve özgürlüklerini koruma önceliği olmalıdır" diye konuştu. Mesleğin sorunlarının da her geçen gün arttığına değinen Çıtırık, "Ekonomik, sosyal sorunlara, vergi yükümlülüğü, sosyal güvenlik ve geçim derdi de eklenmiştir. Açıklanan yargı paketleri ile mesleğimizi ifa etmek daha da zorlaşmıştır. Bu paketler, mesleğimizin alanını git gide daraltmakta, avukatların vekalet ücretlerine göz dikilmek istenmektedir. Torba yasa uygulaması ile sadece 223 günde 308 yasa değişmiştir. Torba yasa uygulaması, TBMM iç tüzüğünün 35. Maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca bu uygulama kanunda konunun tekliği ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden, eski Roma'da 'siyasi rüşvet' olarak kabul edildiğinden, Torba yasa uygulaması yasaklanmıştır. Olağanüstü dönemlere özgü,  doğal yargıç güvencesi ve adil yargılanma ilkesine aykırı olan özel yetkili ve görevli mahkemelerin kapatılmasına karar verilmiş ise de Sulh Ceza Hakimlikleri kurularak, siyasi iktidarın yargıyı tek elde tutmak, kendisi ile ilgili soruşturmaları ört bas etmek ve diğer soruşturmalara yön vermek amacıyla hareket etmektedir. Ayrıca, ortada somut bir delil ve kuvvetli suç şüphesi yok iken, gizli tanık ifadeleri ve delil yaratma yoluyla soruşturma açılması kamu vicdanını ve hukuk devletini derinden yaralamıştır." Şeklinde konuştu İşçi Avukatlar olarak bilinen ve sayısı her geçen gün artan Ücretli Avukatlar Yönergesi'nin çalıştırılamaması, sorunun sadece ücret sorunu değil, ücretli avukatların çalışma koşulları, örgütlenebilme hakları gibi temel sorunları olduğunu ifade eden Avukat Çıtırık, "Adana Barosu olarak, ücretli avukatlığın son bulması için çalışmalara hız vereceğiz. Avukatlık Yasası'nın 44/A maddesinin uygulanabilmesi için bankalar ve TBB nezdinde çalışmalarımız devam edecektir" dedi.  

Diğer Haberler