BAROMUZ

ADANA ESKİ VALİSİ ZİYA PAŞA'NIN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

görüntülenme
21/05/2013

17 Mayıs 2013 Osmanlı idaresinin önemli isimlerinden Ziya Paşa'nın ölüm yıldönümüdür. Şair, yazar, devlet adamı, Kanu-i Esasi hazırlayıcılarından, Ziya Paşa 1878-1880 yılları arasında Adana Valisi olarak görev yapmıştır. Adana'daki kültürel ve eğitim hayatına önemli yenilikler getiren Ziya Paşa 133 yıl önce Adana Valisi görevini ifa ederken hayatını yitirmiştir. Ziyapa Paşa, yönetimin sağlıklı olup olmadığını açıklarken de "orada (cumhuriyet yönetiminde) fakir ve muhtaçlar olamaz. Öyle bir memlekette polis ve askere ihtiyaç duyulmaz. Bir memleketin idaresi adil midir, değil midir ve halkı mutlu mudur, değil midir derhal anlaşılmak isteniyorsa, o memlekete girildiği gün sokaklarına dikkat edilmeli. Eğer dilenci ve polis çok ise yönetimin zalimliğine ve halkın ezildiğine tereddüt edilmeden karar vermeli.. Böyle değil ise aksini düşünmeli"..bu sözleri günümüzde bile su götürmez bir geçekliktir. Ziya Paşa, Adana'ya geldiğinde kentin geri kalmışlığını insanların eğitimsiz kalışını yakından görmüştür. Taşköprü'nün onarım işine el atmıştır. Korkulukları ve Kale Kapısı'nın onarımını sağlamış, köprüden geçenlerden hac ve tüccar kervanlarından alınan geçiş ücretine düzen getirmiş, Büyük Saat yakınında bulunan kapalı çarşıyı hizmete açmış, hanların da bozulan yerlerini onarılması işini de yaptırmış ayrıca Adana'ya modern bir eğitim yapan, ilkokullar kazandırmış ve bu ilkokullarda gazete okuma ve yazmayı şart koşmuş bir devlet adamı özelliği taşıyordu. Memurların kültür seviyelerini geliştirmek amacıyla Fransızca dil kursları ile İstanbul'dan tiyatro kumpanyalarını Adana'ya getirerek, gösteriler yaptırmış. Adanalı tarihine ve tarihte iz bırakanları, kentine hizmet eden insanlarını asla UNUTMAMIŞTIR. Adana tarihinden bir Ziya Paşa yaptıkları ve anılarıyla iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Ama onun toplumun her yönüyle gelişimine katkı sağlayan hizmetleri, özgür düşünceyi savunan yapısı, araştıran, sorgulayan kimliği bizlerin hafızalarından asla silinmeyecektir. RUHU ŞAD OLSUN.                                                                                                                                                                                 Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK                                                                                                                                                                                    Adana Barosu Başkanı       Ziya Paşa'nın     Diyar-i küfrü gezdim kâşaneler gördüm şiiri:     Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli'de Felatun'u beğenmez anda çok divaneler gördüm Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti Ne meclisler ne sahbâlar ne işrethaneler gördüm Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm    

Diğer Haberler