BAROMUZ

ADANA’DA 15 GÜN “BASIN AÇIKLAMASI” YASAĞINA TEPKİ

görüntülenme
25/05/2022
ADANA’DA 15 GÜN “BASIN AÇIKLAMASI” YASAĞINA TEPKİ
BARO BAŞKANIMIZ Av. SEMİH GÖKAYAZ:
"TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER YASAKLANAMAZ”
Adana Valiliği’nin kent genelinde 9-24 Mayıs tarihleri arasında siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, park, bahçe, kamu binaları da dahil olmak üzere basın açıklaması, yürüyüş, toplantıların yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada : "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla siyasi parti ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, il genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi tüm faaliyetlerin, eylem ve etkinliklerin yapılması ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişleri 24 Mayıs'a kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İfade etmek isteriz ki; Anayasa’nın 34. maddesinde yer alan “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” maddesi güvence altına alınmış olan gösteri ve yürüyüş hakkı, idare tarafından yasaklanmıştır. Yine 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun m.3/1’e göre; “Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir". Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. Maddesi "Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir” ve 26. Maddede "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar." şeklinde düzenlenmiştir.
İnsanların basın açıklaması, gösteri, yürüyüş ve toplantı yapma hakkı Anayasa ve yasalar ile teminat altına alınmış olmasına rağmen, bu yasağın hukuki dayanağı yoktur. Temel hak ve özgürlükler yasaklanamaz. Kanuna aykırılık taşıyan ve yasal dayanaktan yoksun böyle bir karar kabul edilemez.
Temel hak ve özgürlüklerin keyfi olarak sınırlanmasına, toplumun ve yurttaşın güvenliğini sağlamakla görevli idarenin can güvenliğini bahane ederek her türlü demokratik etkinlikleri yasaklamasına, demokrasinin ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz. Hem can güvenliğinin sağlanması hem de yurttaşların düşüncelerini ifade etme hürriyetinin kullanılmasının sağlanması, devletin asli görevidir.
Bu nedenlerle temel hak ve özgürlüklere, düşünce ve ifade özgürlüğüne, toplantı ve gösteri, yürüyüş kanununa, Anayasaya ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı, 09.05.2022 tarihli Adana ili sınırları içerisinde basın açıklaması yapılması yasağının derhal kaldırılmasını talep ederiz.
Adana Barosu Başkanlığı
Diğer Haberler