BAROMUZ

ADANA BAROSU 1 MAYIS'TA ALANLARDA OLACAK (28.04.2016)

görüntülenme
29/04/2016

BASIN BÜLTENİ ADANA BAROSU 28.04.2016 ADANA BAROSU 1 MAYIS'TA ALANLARDA OLACAK Av. ÇITIRIK: "ÜLKE PARLAMENTOSU ÇIKARDIĞI YASALAR İLE EMEKÇİLERİN DEĞİL, SERMAYENİN LEHİNE DÜZENLEMELER YAPIYOR"   Adana Barosu, emeğin sömürülmediği, adil bir paylaşımın sağlandığı, daha özgür, daha mutlu bir ülke ve dünya özlemiyle 1 Mayıs'ta alanlarda olacak.   Adana Baro Başkanı Av.Mengücek Gazi Çıtırık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle yazılı açıklamada bulundu. 1 Mayıs'ın ; emek dünyasının , "emek en yüce değerdir" diyenlerin verdikleri tarihsel mücadele sonrasında kazanılmış ,evrensel bir bayram olduğunu anımsatan Av. Çıtırık, "Ancak, ülke parlamentosu çıkardığı yasalar ile emekçilerin değil, sermayenin lehine düzenlemelerine devam ediyor "dedi. Gerek ülkemizde gerekse dünyada emekçilerin tarihsel kazanımlarını ve haklarını ellerinden alacak saldırılar artarak devam ettiğini vurgulayan Av. Çıtırık, "Dünyanın temel sorunu haline gelen terör ve mülteci krizinin getirdiği harcamaların faturası da emekçi sınıflara çıkartılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde kuralsız çalıştırma, esnek çalışma, güvencesiz çalıştırma, sendikasızlaştırma, işten çıkarmalar, iş cinayetleri olağanlaştırılmış, emekçinin en temel hakkı olan kıdem tazminatına da siyasi iktidar tarafından göz dikilmiştir.   Anayasamıza göre bireyin maddi ve manevi varlığını geliştirme, insan haysiyet ve onuruna yaraşır bir şekilde yaşantısını devam ettirebilmesi için asgari yaşam koşullarının devlet tarafından hazırlanması gerekmektedir. Sosyal devlet olmanın gereği de budur. Ancak bugün sosyal devlet yerine sadaka veren devlet anlayışı hakim kılınmıştır. Milyonlarca insanımız açlık ve yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Ülke bütçesinin büyük kısmı alınmış olan borçların faizine gitmektedir. Eğitime, sağlığa ve adalete gereken pay bütçeden ayrılmamaktadır" diye konuştu.   Emek dünyasının yaşadığı ve artarak devam eden sorunlar ile iş barışı yakalanamadığını ifade eden Av. Çıtırık, "Ülke parlamentosu da çıkardığı yasalar ile emekçilerin lehine değil, sermayenin lehine düzenlemelerini devam ettirmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı ,anayasa ihlallerinin sıradanlaştırıldığı, demokrasinin sadece sandığa indirgendiği ,farklılıkların ve muhaliflerin yargı eliyle susturulduğu, hukuk devletinden otoriter-totaliter rejimlere özgü sapmaların kural haline geldiği ,kan, gözyaşı ve acıların devam ettiği, toplumsal huzur ve iç barışın sağlanamadığı bir dönemde eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış , insanca yaşam taleplerimizi dile getirmek için 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız." dedi. Av. Çıtırık, tüm meslektaşlarını 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Park'ında buluşmaya davet etti.  

Diğer Haberler