BAROMUZ

Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık:

görüntülenme
11/06/2013

BASINA ve KAMUOYUNA Adana Baro Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık: "Yeni Adliye Binası Başka Bir Bahara mı Kaldı?"                                                                                                                                10.06.2013 Kentimizdeki yargı hizmet binalarının yetersizliği ve Yeni Adliye Sarayı yapılması hususunda Adana Baro Başkanlığı olarak bugüne kadar gerekli yazışmaları ve görüşmeleri yapmış bulunmaktayız. Ancak üzülerek belirtmek istiyorum ki; kentimizin en temel sorunlarından birini oluşturan Yeni Adliye hizmet binasının yapılarak 'bölünmüş' ve 'taşımalı' hizmet vermesini ortadan kaldırılmasına yönelik sözlü ve yazılı taleplerimize yetkili konumdakiler maalesef kulaklarını tıkamışlardır. Adana'da yargı hizmetleri 2002 yılında faaliyete geçen merkez Adliye Binası, eski tarihi Adliye ve Ocak 2012'de kiralanarak hizmet vermeye başlayan Küçüksaat  Özler Caddesinde bulunan ek bina olmak üzere üçe bölünmüştü. Mevcut binaların yetersizliği, yeni kurulan mahkemeler, nüfus yoğunluğu, iş yükünün artarak devam etmesi gibi hususlar dikkate alındığında kentimizin Yeni Adliye Binası'nın bir an önce temelinin atılarak hizmete girmesi kaçınılmaz bir gerekliktir. Küçüksaat Özler Caddesi'ndeki ek binaya baromuz tarafından tahsis edilen servis aracıyla meslektaşlarımız ulaşabilmektedirler. Mevcutta hizmet vermekte olan adliye binalarının durumu da bizleri üzmektedir. Koridorların PVC ile bölünerek yeni mahkeme kalemlerinin oluşturulması, dosyaların ortalıkta dağılmış bir şekilde bulunması, adliyelerin loş oluşu ve daha sayılabilecek onlarca olumsuzluk bulunmaktadır. Adana'da devam eden taşımalı ve bölünmüş  yargı hizmetine, Sakarya Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:16/A Seyhan/Adana adresine  İcra Mahkemeleri, İcra Daireleri ve bazı mahkemelerin taşınmasına karar verilmesiyle yeni bir bölünmüşlük daha karşımıza çıkmıştır. Ülkemizin diğer illerinde bölünmüşlük ve parçalanmışlık ortadan kaldırılmışken, ilimizde bölünmüşlük daha da artırılarak yargı hizmetini verebilmek imkansız bir duruma gitmektedir. Baro Başkanlığımız 26 Ocak 2013 günü Türkiye Barolar Birliği'nde yapılan ve Sayın Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bizzat katıldığı toplantıda kendisine Adana Adliye binalarının fotoğraflarını içeren bir DVD ve hangi gerekçelerle Yeni Adliye Binası'nın bir an önce hizmete girmesi gerektiğini açıklayan dilekçe ile dosyayı bizzat sunmuş idim. Aynı dosyayı Adalet Bakanlığı Teknik İşler Daire Başkanlığına gönderilmiştir. 2013 yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinde gündeme getirilmek üzere Yeni Adliye Hizmet Binası yapılması yönündeki talebimize dair dilekçe milletvekillerine de gönderilmiştir. Yeni Adliye Binası'nın temelinin bir an önce atılarak tamamlanması hususunda baromuz üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. İlimiz Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti hazineye ait 1123 ada-6 parsel nolu 157 bin 120 metrekare yüzölçümü ve 11.08.1973 tarihli B cetveli ile Ziraat Okulu olarak kullanılmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına tahsisli bulunan taşınmazın 15.04.2010 tarih ve 59 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 58 bin metrekarelik kısmının Adalet Bakanlığı adına Yeni Adliye Sarayı için tahsisine ve bu alanın kamulaştırma kararının da verildiği bilinmektedir. Aradan geçen 3 yıllık zaman dilimi içerisinde Yeni Adliye Sarayının projelendirilmesi tamamlanarak ihale sürecine geçilememesini hayretler içerisinde karşılamaktayız. İcra Dairelerinin ve bazı mahkeme kalemlerinin de taşınacağı Sakarya Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:16/A Seyhan/Adana adresinde bulunan ek binada çok sayıda eksiklerin bulunduğu Başkanlığımızca yapılan incelemelerde tespit edilmiştir. Bölünmüş ve parçalanmış yargı hizmetlerinden yurttaşlarımız adliye personeli, hâkim, savcılar ve özellikle meslektaşlarımız olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Avukatlarımızın 4 ayrı binaya yetişebilmeleri fiilen mümkün olmayacaktır. Bu fiili imkansızlıklar duruşma takiplerinde hak kayıplarına da neden olacaktır. Türkiye'nin nüfus, sosyo-ekonomik gelişmişliğine bakıldığında; yıllık en az 130 bin civarında (icra daireleri hariç) iş yükü ağırlığı bulunan Adana'ya yeni bir Adliye Hizmet Binası kazandırılamamış olması son derece düşündürücüdür. Bölünmüş ve parçalanmış yargı hizmetleri sonucunda etkin ve verimli, sağlıklı ve hızlı hizmet verilememesinden dolayı biz hukukçuların ve yurttaşların da adalete olan güveni ciddi bir şekilde sarsılmaktadır. Ek hizmet binalarına 5 yıllık süre için 24 milyon TL kira bedeli ödenmiştir. Bu binaların mefruşatı, teknolojik donanımları için yapılan harcamalar ve diğer masraflar da eklendiğinde, bu meblağ ile yeni bir Adliye binasının yapılabileceği, finansmanın da karşılanacağı son derece açıktır. Yurttaşlarımızın ödemiş oldukları vergilerle harcanan bu paralar etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve çarçur edilmemesi gerekmektedir. Görev ve yetkileri nedeniyle sorumluluk taşıyan kişilere, kurumlara hatırlatmak isteriz ki; bir kez daha yeni Adana Adliye Hizmet Binası'nın ihale sürecinin tamamlanarak, en kısa zamanda inşaat yapımına başlanmasını istemekteyiz. Adana'nın sahipsiz olmadığına inanmak istiyoruz. 3 yıldır temelinin atılamaması, bu soruna yeterince sahip çıkılmaması, çözüm için kararlılık ve samimiyet gösteremeyenlere de şu soruyu soruyuz:  "Yeni Adliye Binası Başka Bir Bahara mı Kaldı?" kamuoyuna saygılarımızla sunarız.     Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı  

Diğer Haberler