BAROMUZ

ADANA BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK: “HUKUK DEVLETİ VE MECLİS İRADESİ YOK SAYILMAKTADIR”

görüntülenme
25/08/2017

693 VE 694 SAYILI KHK İLE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI CUMHURBAŞKANINA BAĞLANDI. MİLLETVEKİLLERİNE SORUŞTURMA AÇMA İZNİ YETKİSİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİNE VERİLDİ.

ADANA BARO BAŞKANI AV. VELİ KÜÇÜK:

“HUKUK DEVLETİ VE MECLİS İRADESİ YOK SAYILMAKTADIR”

25.08.2017

14'ncü ayına girilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin 24.08.2017 tarihli sayısında yayımlandı.

KHK'lardan 693 numaralı olan kamudan ihraçları içerirken, 694 numaralı olanında devletin işleyişi ile ilgili konular var.

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, 15 Temmuz’un ardından ‘hak ve özgürlüklere yönelik tehditler ortadan kaldırılacak’ denilerek ve “hiçbir dönemde bu kadar geniş özgürlükler olmadı” teziyle ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 27 adet KHK ile Meclisin devre dışı bırakıldığını, hak ve özgürlüklerin birer birer ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Av. Küçük, yaptığı yazılı açıklamasında dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar keyfi uygulamaların yapılmadığını belirterek, “Bugün itibarıyla yayınlanan iki yeni KHK ile Türkiye’de  önemli hukuki ve idari değişiklikler getirilmiştir. Örneğin; MİT müsteşarının artık tanıklık yapabilmesi Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandı. MİT Müsteşarının sorumluluğu Başbakandan alınıp, Cumhurbaşkanına verildi. Yani Cumhurbaşkanı izin vermezse MİT Müsteşarı Fidan tanıklık bile yapmayacak! Anlaşılan o ki yeni KHK ile MİT müsteşarına Cumhurbaşkanı kalkan olacaktır. Savcılara da milletvekillerinin işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılabilme izni getirildi. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz edilebilecek. İtirazlar en geç 3 ay içinde karara bağlanacak ve verilen kararlar kesin olacak. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak. Güzel ülkemiz her geçen gün hukuk devleti olmaktan uzaklaşmaktadır” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNE SORUŞTURMA AÇILABİLECEK

694 sayılı KHK’da; milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilmesinin önü açıldı.

 

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yerin ağır ceza mahkemesine verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK'da, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Cumhuriyet savcısının görev ve yetkilerini düzenleyen 161'inci maddesine şu fıkra eklendi: 

"Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi halinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hakimliğinden talepte bulunur."

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, “Yani sadece KHK’larla idare edilen bir ülke dünyanın en demokratik devleti mi olur? Amaç burada muhaliflerin sesini kısmaktır. Meclisin işlevini azaltarak yani halkın temsilcisi olanların yargı eliyle korkutulup, sindirilmesi ve susturulması, milletin de, millî iradenin de susturulması demek olacaktır. Seçimler yapılmadan demokratik parlamenter sistem tümüyle rafa kaldırılmış, TBMM fiili olarak lağvedilmiştir. Milletvekillerinin "seçim öncesi ya da sonrası çalışmaları yüzünden” soruşturulabilecek olması tümüyle demokrasi ve hukuk ayıbı olacaktır. Halk iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin yasama yetkisi ellerinden alınmış, iktidarın atadığı savcı ve hakimlerin iradesine bırakılmıştır.  Üzülerek söylemeliyiz ki her defasında millî iradeden bahseden iktidar, millî iradeyi bir kez daha yok saymıştır” diye konuştu.

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, son kararnamelerle 57 kişinin kamudaki görevine iade edildiğini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli 3, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli 10 personelin rütbeleri alındığına dikkat çekerek, “15 Temmuz günü tamamen olağanüstü bir durum yaşadık. Rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ama ikinci olağanüstü hal döneminin ve ikinci KHK'lar döneminin başlaması ve bu KHK'lar ile doğrudan toplumun yaşamına müdahale eder hale gelmesi, farklı seslerin, muhalif kimliklerin sindirilmesine karşı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Madem KHK ile ihraç ve işe geri alma yapılabiliyor, o halde OHAL komisyonu neden kuruldu?” diye konuştu.

Albay ve generallerin rütbe süresi dolmadan terfi alabilmeleri de yeniden düzenlendiğini de belirten Av. Küçük, “Albay ve rütbe bekleme süresi 3 yıldan az olan generaller, bekleme süresi, sicile bakılmaksızın terfi ettirilebilecek. Bu durum TSK’nın uzun yıllara dayanan teamüllerinin bir kenara bırakılması, keyfi uygulamalar ve tasarruflar ile diğer resmi kurumlarda olduğu gibi TSK’yı da dizayn etme niyetinin yansımasıdır. Ülkemizin yaşadığı olumsuzluklardan ders çıkarmadığını gösteren bu düzenleme kışlaya da siyasetin girdirilmesi anlamına gelmektedir. İsteğimiz ve dileğimiz o dur ki; evrensel kurallara dayalı hukuk devletinin, keyfiliklerden ve kişiye özel uygulamalardan arındırılarak liyakat ekseninde yaşama geçmesidir. Yapılan bu düzenlemeler açıkça Anayasamıza ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu düzenlemeler günümüzde yoğun bir şekilde var olan hukuksuzlukları ve üstünlerin hukuku uygulamalarını daha da pervasız noktaya götürecek niteliktedir. Siyasal iktidarı katılımcı demokrasiye, evrensel hukuka ve hukukun üstünlüğü ilkelerine aykırı bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçmeye davet ediyoruz. Daha evvel de bir çok kez ifade ettiğimiz üzere OHAL’in tüm uygulamaların kaldırılmasını, KHK’ların iptal edilerek halk egemenliğinin tezahür edildiği Meclis iradesinin hakim kılınmasını bekliyoruz. ” dedi

 

Diğer Haberler