BAROMUZ

Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık, “Bu uygulama Polis Devleti’nde olur”

görüntülenme
31/07/2013

Baro, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın, 'Sırdaş Polis İhbar Noktası Projesi'ne tepki gösterdi. Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık, "Bu uygulama Polis Devleti'nde olur" Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, 'Sırdaş Polis İhbar Noktası Projesi' başlatacağına dair haberler yazılı ve görsel medyada yer almıştır. Uygulamada Emniyet'in belirleyeceği sokak ve mahallelere yazılı ve sesli olmak üzere ihbar kutuları konulacaktır. Kimliğinin deşifre olmasını istemeyen yurttaşlar, kurulacak bu proje sayesinde komşusu hakkında yazılı ve sözlü olarak ihbarlarını yapabilecekler. Bu proje Evrensel Hukuk Kurallarına ve Anayasal düzenlemelere açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri arasında Anayasa'nın 2. Maddesine göre, hukuk devleti olduğu da belirtilmiştir. Hukuk Devleti; idarenin her türlü işlem ve eyleminin yargı denetiminde olduğu yönetenlerin de kendilerini hukukla bağlı saydıkları, açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlilik içerisinde yurttaşın hukuk güvenliğinin sağlandığı devletin adıdır.  Bu tür uygulamalar ancak totaliter-otoriter rejimlere özgü olup, demokratik hukuk devletini benimseyen ülkelerde asla olmaması gereken uygulamalardır. Yurttaşların arasında ayrımcılığa neden olacaktır. Aynı zamanda toplumsal barış ve huzuru tehlikeye sokacaktır. Bu sistem yurttaşın birbirine olan güvenini de zedeleyecektir. Bu uygulama yurttaşlar arasında muhbir yaratacaktır. Kime ne fayda sağlanacağını da anlamakta zorlanmaktayız. Siyasi iktidarın, toplumsal muhalefetin sesini çok ciddi bir şekilde yükselttiği GEZİ olaylarından sonra bu tür uygulamalar içerisine girdiğini de gözlemlemekteyiz. Tepkisini tencere tava çalarak ortaya koyan yurttaşlara karşı, "Her şeyi devletten beklemeyin. Bu tencere tavacıları sizler yargıya taşıyacaksınız" diyerek, vatandaşa komşusunu polise ihbar etmeye zorlayan bir zihniyetle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bunun adı polis devletidir. Neden ve kimden korkuyorsunuz ? Devlet kendi yurttaşından korkar mı ? Bu tarz uygulamalara ancak Nazi Almanya'sında veya Stalin Rusya'sında rastlanılmıştır. Korku İmparatorluğu'nun polis devletini yaşama geçirme yönündeki atılan adımlardan biridir. Toplumsal muhalefeti sindirmede, gözetleme, dinleme faaliyetleri, cipsli kimlik kartları, maçlarda e-bilet uygulamaları, banka ve sağlık bilgilerinde elektronik ortam zorunluluğu getirilmesi, hazırlanmakta olan yeni MİT yasası, terörün finansmanıyla mücadele yasası adı altında her yönüyle kontrol altında tutmak isteyen bir anlayışın niyetini çok açık şekilde ortaya koyduğu çalışmalardır. Barolar, hukuk devletini ve demokrasiyi savunmaya devam edecek olup, polis devletinin her türlü uygulamalarına da kararlılıkla karşı duracaktır. Kamuoyuna saygıyla sunarım.                                                                                                 Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK                                                                                                      Adana Baro Başkanı  

Diğer Haberler