BAROMUZ

AAÜT ve CMK ÜCRETLERİ DERHAL AVUKATLIK MESLEĞİNİN ONURUNA YAKIŞIR BİR SEVİYEYE GETİRİLMELİDİR

görüntülenme
06/09/2022
“EMEĞİMİZİN HAKKINI SAVUNUYORUZ”
BAŞKANIMIZ Av. SEMİH GÖKAYAZ;
“AAÜT ve CMK ÜCRETLERİ DERHAL AVUKATLIK MESLEĞİNİN ONURUNA YAKIŞIR BİR SEVİYEYE GETİRİLMELİDİR”
Baromuz üyesi avukatlar, Adana Adliye Sarayı önünde toplanarak artan hayat pahalılığı karşısında eriyen AAÜT ve CMK ücretlerinin Avukatlık mesleğinin onuruna ve ülkemiz ekonomik gerçeklerine uygun bir düzeye getirilmesi için basın açıklaması ve oturma eylemi düzenledi.
Meslektaşlarımız eyleme ‘Emeğimizin hakkını savunuyoruz’ pankartı ve “CMK ve AAÜT’de Düşük Ücrete Hayır’, ‘CMK ve adli yardım ücretleri KDV’den muaf olsun’, ‘Angaryaya hayır’ dövizler ile katıldı. Basın açıklamasının ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.
Açıklamaya, Başkanımız Av. Semih Gökayaz, Başkan Yardımcımız Av. Miyesser Ersalan Önenli, Genel Sekreterimiz Av. İlker Mengü, Saymanımız Av. V. Mert Kuşdemir, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Neval Yurtdaş, Av. Nevzat Elçi, Av. Gül Yalçın, Av. Erkan Çetin, Disiplin Kurulu Üyemiz Av. Gürler Gaydan, önceki dönem Baro Başkanlarımızdan Av. Mengücek Gazi Çıtırık, TMMOB Adana İl Sekreteri Ahmet Uncu, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Av. Oya Tekin, İnsan Hakları Derneği Adana Şube Başkanı Av. Yakup Ataş, meslektaşlarımız katıldı.
Basın açıklamasını Başkanımız Av. Semih Gökayaz okudu. Son aylarda yangın yerine dönen ülkenin ekonomik tablosu karşısında uygulamadaki ücret tarifesi ile CMK görevlerinin angaryaya dönüştüğüne dikkat çeken Başkanımız Av. Gökayaz açıklamasında, Adalet Bakanlığı’nın CMK ücretleri konusunda avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir seviyeye getirilmesi konusunda direnç gösterdiğini söyledi. Basın açıklamasının tam metni aşağıda paylaşılmıştır.
BASIN AÇIKLAMASI
“20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerin, ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriyle bağdaşmadığı, CMK Ücret Tarifesi’nin ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin oldukça altında, verilen emek ve mesainin karşılığı olmamaktan da öte, külfete dönüştüğü açıktır.
4-5 Haziran 2022 tarihlerinde TBB Delegeleriyle Ankara’da yapılan toplantıda AAÜT ve CMK Ücret Tarifesinin derhal arttırılması ve ülkedeki ekonomik gerçeklere uyarlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda TBB tarafından hazırlanmış olan ücret tarifesi 13 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmiş olmasına rağmen, yayınlanmamıştır. 5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Başkanları ile Adalet Bakanı arasında bir toplantı yapılmış, yapılan görüşmelerde, tarifelerin Eylül ayı başında yayımlanması için ortak çalışma yapılması yönünde irade ortaya çıkmıştır. Bu iradeyi olması gereken bir yöntem olarak önemli görüyoruz. Fakat geldiğimiz noktada özellikle CMK Ücret Tarifesinin hakkedilen düzeyde arttırılması konusunda bakanlıkta bir direnç söz konusudur.
Bugün, TBB ile Adalet Bakanlığı arasında CMK Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecektir.
Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır.
Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devleti; ücret tekeli nedeniyle, yargının kurucu unsuru, savunma için külfete dönüşen CMK görevlendirmelerini dayatmaktan vazgeçmelidir.
Öncelikle ve önemle saptamak gerekir ki; CMK hizmetleri için AAÜT dışında bir belirleme kabul edilemez. AAÜT'nin onda birine denk gelen CMK ücretleri, her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülemez.
AAÜT ve CMK ücret tarifelerindeki ücret artışının birlikte ve ivedilikle yapılması önem arz etmektedir. Yapılan bağımsız araştırmalarda ülkemizde yıllık enflasyon oranın % 176 düzeylerinde olduğu açıklanmaktadır. Artan hayat pahalılığı karşısında 2021 yılı Kasım ayında açıklanmış olan ücret tarifesi hükümsüz kalmıştır. CMK ve AAÜT ile belirlenen ücretler derhal avukatlık onuruna yakışır bir seviyeye getirilmelidir.
TBB ve Barolar olarak içinde bulunduğumuz koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak daha önce belirttiğimiz gibi aşamalı eylem planlarını hep birlikte hayata geçirme kararlılığını ortaya koyacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Diğer Haberler