BAROMUZ

5 MART “HUKUK DEVLETİ GÜNÜ” KUTLU OLSUN. “ÜLKEMİZDE HUKUK VE ADALET YAŞAMA GEÇSİN”

görüntülenme
17/04/2020
5 Mart

5 MART “HUKUK DEVLETİ GÜNÜ” KUTLU OLSUN.

“ÜLKEMİZDE HUKUK VE ADALET YAŞAMA GEÇSİN”

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat döneminde bir ölçüde yasama ve en yüksek yargı kuruluşu sayılabilecek “Meclis'i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye”nin, 1868 yılında Yargıtay ve Danıştay adıyla ayrı kurumlar halinde çalışmaya başlamalarının yıl dönümü de olan 5 Mart ‘Hukuk Devleti Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, mesajında, Türkiye’nin, neredeyse yüz yıla ulaşan demokrasi ve çağdaşlık birikimini yok sayarak, yargının siyasetin emrine alınmasına dair uygulamalardan duyduğu kaygıyı ifade etti.

Yargıya güvensizliğin tarihte hiç olmadığı kadar gerilere gittiğine işaret eden Baro Başkanımız Av. Veli Küçük, “Bazı yüksek yargı başkanlarının cumhurbaşkanının ve iktidar temsilcilerinin arkasında çay toplamaya gittiği, bazılarının ise iktidardaki siyasiler karşısında cübbelerinde bulunmayan düğmeleri iliklemeye çalıştığı, partili Cumhurbaşkanın ev sahipliğinde ve mekanında adli yıl açılış törenleri yaptığı ve giderek bunun “teamül” noktasına taşındığı, hakim savcı kuralarının bu mekanda çekildiği, Cumhurbaşkanının konuşmasını elleri patlayana kadar alkışlayan yargı mensuplarının olduğu, siyasi iktidarın yargıya kadrolaşma mantığı ile baktığı, hukuksuz KHK’larla ve düzenlemelerle 70 olan hakim savcı başarı sınav puanının 54 puanlara indirerek kendi yandaşı ve bakış açısına uygun kişileri hakim savcı yapmak için özel çaba harcadığını üzülerek görmekteyiz.

Yapılması gereken, yargıya, yargı dışı her türlü müdahaleyi önleyen, liyakat esasına dayalı, bağımsız, güvenilir bir sistemin kurulmasıdır. Yargıda liyakat mutlak sağlanmalıdır.

Kapısında adalet yazan binanın içinde de adalet olmalıdır. Siyasi iktidarın önceliği hukuk güvenliği, yargı bağımsızlığı, objektif ve denetlenebilir idari tasarruflar olmalıdır. Anayasa Mahkemesi de bir kararında hukuk devletini, "İnsan haklarına saygılı ve hakları koruyucu, adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekte kendisini yükümlü gören, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir." şeklinde tanımlanmaktadır.

Hukuk devleti, hukuk güvenliği, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim ve savcı teminatı ilkeleri ile masumiyet karinesi ilkelerine tam ve eksiksiz bir şekilde uyulmasını, bu ilkelere yönelik ihlallerin sonlandırılmasını talep ediyor, Baro olarak hukuk devleti ilkesine sonuna kadar sahip çıkacağımızı beyan ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Mart Hukuk Devleti Günü kutlu olsun. ”

Diğer Haberler