BAROMUZ

“5 MART HUKUK DEVLETİ GÜNÜ” KUTLU OLSUN.

görüntülenme
07/03/2017

“5 MART HUKUK DEVLETİ GÜNÜ” KUTLU OLSUN.

ADANA BARO BAŞKANIMIZ AV. VELİ KÜÇÜK:
"ÜLKEMİZDE HUKUK DEVLETİ İLKESİ AYAKLAR ALTINDADIR"

 

05.03.2017

 

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, 5 Mart'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat döneminde bir ölçüde yasama ve en yüksek yargı kuruluşu sayılabilecek “Meclis'i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye”nin, 1868 yılında Yargıtay ve Danıştay adıyla ayrı kurumlar halinde çalışmaya başlamalarının yıl dönümü olan 5 Mart Hukuk Devleti Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Hukuk devletinin, egemenliği yasama, yürütme ve yargı organları eliyle ayırarak farklı kişiler tarafından denge ve denetleme mekanizması oluşturarak kullanılmasını sağlayan ve hukuk kurallarını koyanları da bağlayan bir sistem olduğunu ifade eden Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, hukuk devletinin evrensel temel hakları anayasal güvence altına aldığını, normlar hiyerarşisini oluşturduğunu ve yasama, yürütmenin ve yargının hukuka bağlı olmasını ifade ettiğini vurguladı.

Hukuk devleti ile kanun devletinin farklı kavramlar olduğunu belirten Av. Küçük, “Hukuk, bireylerin doğuştan ya da sonradan sahip oldukları her türlü insani, ahlaki evrensel değerler bütünüdür. Kanun ise bunların yazılı hale getirilmiş halidir” dedi. Hukuk devletinin Anayasa’da işleniş biçimine de değinen Av. Küçük, bu konuda ilk defa 1961 Anayasasının, hukuk devletine yönelik yükümler içerdiğini, 1982 Anayasanın da bazı maddelerinde hukuk devletine atıflar yapıldığını kaydetti.

Sosyal devlet anlayışının, hukuk devletinin varmak istediği amaç olduğunu söyleyen Av. Küçük, “Devletin hukuk devleti olduğu hususu anayasanın teminatı altındadır. Hukuk devleti, hukuka bağlı ve hukukun üstünlüğüne esas alan devlet demektir. Devlet yönetimi ve yetkilerinin sınırını hukuk belirler. Sosyal devlet, güçsüz kişiler karşısında pozitif ayrımcılık sağlayan devlettir” dedi.

Av. Küçük, ayrıca, “Bir hukuk devletinden bahsedebilmek için o devletin her şeyden önce yurttaşlarına eşit davranması ve ideolojisinin olmaması gerektiğini de vurgulayarak, günümüz Türkiye’sinde ne yazık ki hukuk devletinin siyasi iktidar tarafından içselleştirilmediğini ve yaşama geçmediğini görmekteyiz. 15.Temmuz darbe kalkışması sonrası suçla ve suçluyla mücadele yapılırken, en temel hukuk kurallarının dahi ihlal edildiğini, OHAL ve KHK’lar ile asıl kurucu irade olan TBMM devre dışı bırakılarak hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, müvekkil avukat ilişkisindeki mahremiyet, düşünce ve ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkı, basın ve haber alma özgürlüğü gibi daha bir çok hakkın devlet eliyle, parti devleti, polis devleti yaklaşımı ile diktatoryal yöntemler ile ortadan kaldırıldığını görmekteyiz. Yargının da baskının ve endişe ortamının aracı olarak kılınmaya çalışıldığını da görmekteyiz. İsteğimiz ve temennimiz biran evvel OHAL’in sonlandırılıp, KHK’ların iptal edilerek ülkemiz için hiç gereği ve ihtiyacı olmayan rejm ve sistem değişikliğine dönük Anayasa değişikliği heveslerinden vazgeçilerek, olağan günlerine dönmesi, siyasi iktidar tarafından suni olarak yapılmaya çalışılan toplumsal kutuplaşmanın ve ayrışmanın son bulması, hak ve özgürlüklerin tesis edilmesidir.” dedi.

 

Diğer Haberler