BAROMUZ

4. Yargı Paketi Kadük Kalmıştır.

görüntülenme
13/03/2013

Uzun bir süredir TBMM, yasa yapma tekniğine aykırı bir şekilde yürüttüğü yasama faaliyetiyle, taksit taksit, paket paket, gece yarısı ve torba yasa olarak adlandırılan çalışmalarıyla artık biz hukukçuların dahi yetişemediği günler yaşanmaktadır. Yasaların hazırlanmasında konuyla ilgili kesimlerin, baroların ve TBB'nin görüşü alınmamaktadır. Temel sorunlara çözüm getirme iddiasıyla reform olarak açıklanan bu paketlerin, ihtiyaçlara pek yanıt vermediği ve toplumun beklentilerini karşılamadığı üzülerek görülmektedir. Bu anlamda 4. Yargı Paketiyle çeşitli yasalarda düzenleme öngörülen yasa tasarısı, uzun bir süredir kamuoyunun gündemine taşınmış olmasına rağmen yasa tasarısı metni kamuoyu ile paylaşılmamış, özellikle CMK 250. Md. İle Yetkili ve Özel Ağır Ceza Mahkemesi ve Terörle Mücadele Yasasının 10. Maddesi ile Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda yapılacağı belirtilen ve binlerce tutuklu, hükümlü ve onların ailelerini haklı beklenti içerisine sokan düzenlemelerin yapılmadığını gözlemlemekteyiz. 4. Yargı Paketi olarak adlandırılan bu paket, daha çok maddi ceza hukuku üzerinde değişikliğe gidildiği görülmektedir. Tasarı; İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü bağlamında bazı konularda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı başlığını taşımaktadır. Tasarıdaki düzenlemelerin örgüt propagandası suçuna yönelik kısmi bir iyileştirme getirdiği, işkence suçu bakımından zamanaşımının ortadan kaldırılmaması gibi olumlu düzenlemeleri getirmekteyse de ifade özgürlünün ihlaline yol açan yasal düzenlemelerde değişikliğin olmadığı görülmektedir. Ayrıca, önerilen düzenlemelerle AİHM'nin tazminata dair kararlarını azaltmak ve AB'nin gözünü boyamak amaçlanmıştır. Düşünce suçunu ve terörle mücadele kanunun terör örgütü bağlantısını öne çıkartılarak herkesin terör örgütü üyesi gibi gösterme anlayışından uzaklaşılmamıştır. Açıklanan paket kişi özgürlüğü, hukuk güvenliği ve toplumdaki beklentileri karşılama yönünden kadük kalmıştır. Kamuoyuna saygılarımla sunarım.                                                                                    

Diğer Haberler