BAROMUZ

“1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ”

görüntülenme
01/09/2011

İkinci Dünya Savaşı diye bilinen İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başladı. Ardında elli iki milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. Mayıs 1945'de son buldu. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi. "1 Eylül Dünya Barış Günü"nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Çok kutuplu dünyadan tek bir devletin hegemonyasına geçildiği, zengin kuzey, yoksul güney arasındaki ekonomik ve insani gelişmişlik yönünün kat be kat farkın arttığı;  kan, göz yaşı, yoksulluk, yıkım bölgesel ve yöresel savaşların yaşandığı; doğal ve tarihi her türlü zenginliğin katledildiği, insanların yaşama sevincinin kalmadığı; 2 milyar insanın sağlıklı içme suyu bulamadığı ve günlük bir doların altında bir gelirle yaşamını idame ettirmeye çalıştığı vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Böylesi bir dünyada 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutluyoruz. Adana Barosu olarak, savaşların olmadığı, adaletin hakim olduğu, her şeyin bolluk içinde paylaşıldığı, doğanın dengesinin bozulmadığı bir dünyayı arzuluyoruz. Bunun için üzerimize düşen her görevi yapacağız. Bu nedenle, barış ve istikrar ortamını bozucu bölgesel anlaşmazlıkların, şiddet ve terör hareketlerinin önlenmesi, açlıkla mücadele, çevre sorunlarına çözüm bulma gibi konularda sağduyu sahibi herkesin, Üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, terörden arınmış bir dünyada, mutluluğa, huzura, sevgiye, hoşgörüye, kardeşliğe ve evrensel barışa hep beraber kucak açalım!... Tüm insanların, özgür, eşit ve kardeşçe yaşadığı bir dünyanın gerçekleşmesi dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz.  Kamuoyuna, Saygıyla, sunarız.      

Diğer Haberler