BARODAN HABERLER

Yeni Yıl mesajı

1115 görüntülenme
30/12/2015
Yeni Yıl mesajı
Günümüzde dünyada ve ülkemizde birçok demokrasi ve insan hakları ihlalleri yaşanmakta, her gün yüzlerce insan terör saldırılarında, savaşlarda acımasızca katledilmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde işlenen bu cinayetlerin hesabı sorulamamaktadır. Diğer yandan son 12 yılda yurdumuzda iş kazalarında ölen çalışan sayısı 13 bin 500 civarındadır. Ülkemizde kadına yönelik şiddet ise artık olağan gibi görülmeye başlanmıştır. Son 12 yılda ülkemizde işlenen kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren kadın sayısı yaklaşık 7 bin'dir. Sadece 2015 yılının ilk 11 ayında öldürülen kadın sayısı 180 civarındadır. Ülkemizde kadınların % 65'i mirastan pay alamamaktadır. Erkeklere oranla kadınlarda işsizlik yüzdesi daha fazladır. Daha birçok olumsuzluk sayılabilir. Tutuklu gazeteci sayısı 30 olmuştur. Benzer bir biçimde; 1959-2014 yılları arasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına göre Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözlemesi'ni ihlal sayısı 2733'tür. Bu, haklarında ihlal kararı verilen ülkeler içinde en yüksek rakamdır. Yani, ülkemiz uluslararası kabul gören ve altına imza attığı insan hakları belgesini en çok ihlal eden ülke konumundadır. Eşitliğe dayanmayan, ötekileştiren, ayrımcı bir anlayışı reddeden insan hakları, ülkemizin derin tarihi birikimi ve kültürel varlığında da öteden beri vardır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün altı ilkesinden bir olan 'Halkçılık', Cumhuriyetin ilk yıllarından beri bize devlet işlerinde eşitliği öğütleyen temel bir insani göreve dikkat çekmektedir. Mevlana'nın öğretisi ise yine insanı yücelten bir öğretidir. 2016 yılının üstünlerin değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, hukuksuzluğun yaşanmadığı, demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla uygulandığı, işletildiği, iç barışın sağlandığı, kimsenin yok sayılıp, ötekileştirilmediği, yöneticilerin ve yurttaşların birbirlerinin yaşam tarzına ve inançlarına saygı duyduğu, annelerin ve çocukların ağlamadığı, kan ve göz yaşının olmadığı dünya ve ülke özlemiyle, tüm meslektaşlarımızın ve ülkemizin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz. 2016 yılında da Adana Barosu etkin ve güçlü Barolar arasında yer almaya devam edecektir. Demokratik Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü temelinde, insan haklarını koruma görevini yerine getireceği gibi, mesleki ve toplumsal etkinliklerini artırarak sürdürecektir.Saygılarımızla. ADANA BARO BAŞKANLIĞI
Diğer Haberler