BARODAN HABERLER

Yeni Adliye Binası İçin..

1074 görüntülenme
29/01/2014
Yeni Adliye Binası İçin..
ADANA BAROSU, YENİ ADLİYE BİNASINI İSTİYOR! Adana Barosu, Yeni Adliye Binası İçin Demokratik Kitle Örgütleri'nden Destek İstedi. Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Adalet Sarayı'nın işlevsizlik yönünden yetersiz oluşu, adalet hizmetlerinin bölünmüş-parçalanmış bir şekilmde sürürlmesi nedeniyle yeni adliye binasının gerekliliğini vurguladı. Av. Çıtırık, bölünmüş ve taşımalı yargı hizmetleri nedeniyle sadece avukatların değil, başta yurttaşlar, adliye çalışanları ve hakim -savcıların da olumsuz bir şekilde etkilenmekte olduğunu ifade etti. Diş Hekimleri Odası, Eczacı Odası ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ni, Adana Barosu Başkan Yardımcısı Av. Murat Loğoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Osman Olcay ile birlikte ziyaret eden Av. Çıtırık, yeni Adliye binasının yerinin belirlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen halen temelinin atılamamasının üzüntüsünü dile getirdi. Baro Başkanı Av. Çıtırık, şunları söyledi: "Adana'da yargı hizmetleri 2002 yılında faaliyete geçen merkez Adliye Binası, eski tarihi Adliye ve Ocak 2012'de kiralanarak hizmet vermeye başlayan Küçüksaat Özler Caddesinde bulunan ek bina olmak üzere üçe bölünmüştü. Adana'da devam eden taşımalı ve bölünmüş yargı hizmetine, Sakarya Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:16/A Seyhan/Adana adresine İcra Mahkemeleri, İcra Daireleri ve bazı mahkemelerin taşınmasına karar verilmesiyle yeni bir bölünmüşlük daha karşımıza çıkmıştır. Bu bölünmüşlük duruşma takiplerinde hak kayıplarına da neden olmaktadır. Mevcut binaların yetersizliği, yeni kurulan mahkemeler, 2.5 milyon nüfusu, iş yükünün artarak devam etmesi, yeni kurulacak ihtisas mahkemeleri ve yılda 150 bini icra takip dosyası olmak üzere, toplam 250 bin davanın görüldüğü kentimizin Yeni Adliye Binası'nın bir an önce temelinin atılarak hizmete girmesi kaçınılmaz bir gerekliktir. Ancak, 30 Aralık 2013 tarihinde Yeni Adliye Sarayı'nın ihalesinin yapılacağı haricen öğrenilmiş, bunun üzerine Adana Baro Başkanlığı olarak 2 Ocak 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Teknik İşler Başkanlığı'na ihalenin yapılıp yapılmadığı hususundaki yazımıza aradan geçen 27 günlük süre içerisinde yanıt verilmemesi de düşündürücü ve üzücüdür. Baro olarak, iki servis aracı satın alıp, meslektaşlarımızı dörde bölünmüş adliye binalarına taşımak zorunda kaldık. Adana'nın trafik sorunu malum. Mevcutta hizmet vermekte olan adliye binalarının durumu da bizleri üzmektedir. Koridorların PVC ile bölünerek yeni mahkeme kalemlerinin oluşturulması, dosyaların ortalıkta dağılmış bir şekilde bulunması, adliyelerin loş oluşu, tuvaletlerinin kullanışsızlığı ve daha sayılabilecek onlarca olumsuzluk bulunmaktadır. Komşu illere yeni adliye sarayları yapılırken Adana'ya dört yıldır temelinin atılamamış olmasına artık seyirci kalınmamalıdır. Çünkü bu bina yapılmalı ve ivedilikle hizmete açılmalıdır. Çünkü, ek hizmet binalarının 5 yıllık kira bedeli, mefruşat, teknolojik donanım ve diğer hizmetler için harcanan paralar düşünüldüğünde bu rakamlarla yeni adliye binasının finansmanı sağlanmış olacaktı. Yurttaşımızın ödemiş olduğu vergilerle karşılanan bu rakamlar çarçur edilmemeli, etkin, verimli ve yerinde kullanılmalıdır. 5 yıllık kira bedeli olarak 24 trilyon para yatırılmış, yazık, günah. Bu paralarla şimdiye kadar yeni Adliye binasının temeli atılıp belli bir aşamaya getirilmiş olurdu. Biz, bu işin peşini asla bırakmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu. Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasan Yaman, Eczacı Odası Başkanı Ersun Özkan ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Baro yeni Adliye binası konusunda isteklerini haklı buldular. Adana Barosu'nun her türlü eylem ve açıklamalarına destek sözü veren Demokratik Kitle Örgütü'nün temsilcileri, "Mahkemelerin düzenlemesi ve yeni binalara geçilmesiyle halkımıza verilen hizmetin kalitesi artacaktır. Bu sadece hizmet kalitesiyle ilgili değil, yurttaşların adliyelere karşı olan çekimserliğini almaktadır. Adalet Sarayı da Yeni yerleşim bölgesine de bir hareket sağlayacaktır." YENİ ADLİYENİN YERİ İlimiz Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti hazineye ait 1123 ada-6 parsel nolu 157 bin 120 metrekare yüzölçümü ve 11.08.1973 tarihli B cetveli ile Ziraat Okulu olarak kullanılmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına tahsisli bulunan taşınmazın 15.04.2010 tarih ve 59 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 58 bin metrekarelik kısmının Adalet Bakanlığı adına Yeni Adliye Sarayı için tahsisine ve bu alanın kamulaştırma kararının da verildiği bilinmektedir. Aradan geçen 4 yıllık zaman dilimi içerisinde Yeni Adliye Sarayının projelendirilmesi tamamlanarak ihale sürecine geçilememesini hayretler içerisinde karşılamaktayız. Başkan Çıtırık'ın, demokratik kitle örgütleri, üniversiteler, çeşitli odalar ve siyasi partilerin il başkanlıklarına yapacağı ziyaretler devam edecektir.
Diğer Haberler