BARODAN HABERLER

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 24.06.2021 TARİH VE 2017/2903 E., 2021/837 K. SAYILI İÇTİHATI, MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR.

174 görüntülenme
19/10/2021
YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 24.06.2021 TARİH VE 2017/2903 E., 2021/837 K. SAYILI İÇTİHATI, MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR.

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İDDİASINI ANCAK İŞÇİNİN İLERİ SÜREBİLECEĞİ, İŞVERENİN İDDİASININ HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI OLDUĞUNA DAİR YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 24.06.2021 TARİH VE 2017/2903 E., 2021/837 K. SAYILI İÇTİHATI, MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULUR.

Belirli süreli iş sözleşmesi iddiasını ancak işçinin ileri sürebileceği, işverenin iddiasının hakkın kötüye kullanımı olduğuna dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 24.06.2021 tarih ve 2017/2903 E., 2021/837 K. Sayılı içtihatı, meslektaşlarımızın bilgisine sunulur:
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.06.2021 tarih ve 2017/2903 E., 2021/837 K. sayılı içtihatında özetle “… belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren objektif koşullar mevcut olmasa da, taraflar arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış olup, davacı işçi sözleşmenin belirli süreli olduğuna güven duymak suretiyle bakiye süreye ait ücretlerini talep etmiştir. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğunun işverence ileri sürülmesi normun işçiyi koruma amacına aykırı olduğu gibi, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenlerle, taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinin davacı iddiası ve talebi doğrultusunda belirli süreli iş sözleşmesi gibi değerlendirilmesiyle, işveren tarafından süresinden önce haklı neden olmaksızın feshine bağlı olarak bakiye süre ücreti alacağının hüküm altına alınması gerekmektedir…” şeklinde hüküm kurulmuştur.
Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.
İlgili Yargıtay kararına, linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

Diğer Haberler