BARODAN HABERLER

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2013/6723 K. 2015/1493

905 görüntülenme
07/07/2015
YARGITAY  5. CEZA DAİRESİ  E. 2013/6723  K. 2015/1493
T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2013/6723 K. 2015/1493 T. 21.1.2015 * VEKİLİN İHMALİ SEBEBİYLE MÜVEKKİLİN ALACAĞININ ZAMANINDA TAHSİL EDİLEMEMESİ ( Sanık Avukatın Takip Talebinde Müvekkili Yerine Müvekkilinin Yetkilisi Olduğu Şirketi Alacaklı Gösterdiği/Borçlu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davasının Kabul Edildiği - Alacağın Zamanında Tahsil Edilemediği ve Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Süresinin Geçtiği/Avukat Olan Sanık Katılanın Mağduriyetine Sebep Olduğundan İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğunun Kabul Edileceği ) * AVUKATIN MÜVEKKİLİNİN MAĞDURİYETİNE SEBEP OLMASI ( Sanığın Müvekkilinin Alacaklı Olduğu Kambiyo Senedinin İcra Yolu İle Tahsilini Gerçekleştirmek İçin Yaptığı Takip Talebinde Müvekkilinin Yetkilisi Olduğu Şirketi Alacaklı Gösterdiği/Menfi Tespit Davasının Kabul Edildiği - Alacağın Zamanında Tahsil Edilemediği ve Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Süresinin Geçtiği/Avukat Olan Sanık Katılanın Mağduriyetine Sebep Olduğundan İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşacağı ) * AVUKATIN TAKİP TALEBİNDE MÜVEKKİLİ YERİNE MÜVEKKİLİNİN YETKİLİSİ OLDUĞU ŞİRKETİ ALACAKLI GÖSTERMESİ ( Borçlu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davasının Kabul Edildiği - Alacağın Zamanında Tahsil Edilemediği ve Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Süresinin Geçtiği/Avukat Olan Sanık Katılanın Mağduriyetine Sebep Olduğundan İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğunun Kabul Edileceği ) * İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Müvekkilinin Alacaklı Olduğu Kambiyo Senedinin İcra Yolu İle Tahsilini Gerçekleştirmek İçin Yaptığı Takip Talebinde Müvekkilinin Yetkilisi Olduğu Şirketi Alacaklı Gösterdiği/Menfi Tespit Davasının Kabul Edildiği - Alacağın Zamanında Tahsil Edilemediği ve Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip Süresinin Geçtiği/Avukat Olan Sanık Katılanın Mağduriyetine Sebep Olduğundan İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunan Cezalandırılacağı ) 5237/m. 257 ÖZET : Sanık hakkında ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan beraat hükmü verilmiştir. Katılanın vekilliğini üstlenen sanığın, alacaklısı katılan olan kambiyo senedinin icra yoluyla tahsil işlemini gerçekleştirmek için yaptığı takip talebinde alacaklı olarak katılanın yetkilisi olduğu şirketi göstermesi üzerine borçlu tarafından bu şirkete herhangi bir borcunun bulunmadığı belirtilerek açılan menfi tespit davası kabul edilmiştir. Alacağın zamanında tahsil edilemediği ve kambiyo senetlerine mahsus takip süresinin geçtiği, buna bağlı olarak katılanın mağduriyetine sebep olduğu, avukat olduğu da gözetildiğinde yüklenen suçun tüm yasal unsurlarıyla oluştuğu anlaşıldığından beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır. DAVA : İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: KARAR : Sanık S. E. hakkında ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelemesinde; Sanığın gerekçeye yönelik temyizinde hukuki yararı bulunduğu anlaşılmakla tebliğnamedeki red düşüncesine iştirak edilmemiştir. Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve yasaya uygun olduğundan yerinde görülmeyen sanık S. E. müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, Sanık İ. Ü. hakkında ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelemesinde ise; Antalya 9. Noterliğinin 15.2.2008 tarih ve 03758 yevmiye numaralı vekaletnamesiyle katılanın vekilliğini üstlenen sanığın 25.8.2006 ödeme tarihli 40.000 TL bedelli, alacaklısı katılan K. K. olan kambiyo senedinin icra yoluyla tahsil işlemini gerçekleştirmek için yaptığı takip talebinde alacaklı olarak katılanın yetkilisi olduğu şirketi göstermesi üzerine borçlu tarafından bu şirkete herhangi bir borcunun bulunmadığı belirtilerek açılan menfi tespit davasının kabul edilmesi sebebiyle alacağın zamanında tahsil edilemediği ve kambiyo senetlerine mahsus takip süresinin geçtiği, buna bağlı olarak katılanın mağduriyetine sebep olduğu, avukat olduğu da gözetildiğinde yüklenen suçun tüm yasal unsurlarıyla oluştuğu anlaşılmasına rağmen yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. kazanci.com.tr
Diğer Haberler