BARODAN HABERLER

"..Vurulduk ey halkım..

1007 görüntülenme
23/01/2014
ADANA BARO BAŞKANLIĞI UĞUR MUMCU'NUN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI BARO BAŞKANIMIZ AV. ÇITIRIK: "..Vurulduk ey halkım, Unutma bizi..." Tarihimizde 24 Ocak Gününe bakıldığında çok önemli olayların geliştiği, toplumumuzu siyasal, ekonomik ve sosyal yönden etkileyen kararların alındığı, ülkemizin yetiştirdiği aydınların, gazetecilerin, siyaset ve devlet adamlarının faili meçhul (!) cinayetlerde yitirildiği bir gün olarak hatırlamaktayız. Bundan tam 34 yıl önce yani: 24 Ocak 1980'de alınan ekonomik kararlar, 12 Eylül 1980 faşist cunta tarafından desteklenerek, uygulamaya geçmesinde darbe yönetimlerinin ciddi katkısı olmuştur. Özellikle ülkemizin gelir dağılımına ve halkımızın refah seviyesine en fazla etkiyi bu kararlara dayalı olan ekonomi politikaları yapmıştır. Ülke ekonomisinin uluslar arası piyasaya eklemlenmesi, uluslararası sermaye ve sermaye örgütlerinin emek dünyası karşısında güçlendirilmesi, ithalat kotalarının kaldırıldığı, KİT'lerin özelleştirilmesi ve dış ticaretin serbestleştirilmesi, kamu yatırımlarını tasfiye eden, devlet sübvansiyonlarını kaldırmayı amaçlayan bu kararlar 12 Eylül faşizmiyle birlikte uygulamaya konularak siyasi, toplumsal ve ekonomik yönünden olumsuz sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür. Hayali ihracatın arttığı, grev-toplu sözleşme ve sendikal faaliyetlerin yasaklanması sonucunda, emekçi sınıfların sermaye karşısında zayıfladığı, bu nedenle hak arayışlarında yeterince direnemediği, yabancı sermayeye yönelik teşvik edici uygulamalar hayata geçirilmişse de zamanla ülke ekonomisini bozan durumların ortaya çıktığı, serbest piyasa ekonomisine adım atıldığı iddia edilmişse de faizle beslenen bir sermaye grubunun oluşmasına neden olan bu kararlar, ekonomiye hakim olan rant grubuyla toplumsal gelir uçurumunu giderek artırmıştır. 24 Ocak 1993 Pazar... Karlı bir Ankara sabahında Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncüsü, hukukçu kimliği, cesur kalemiyle olayları kamuoyunun gündemine taşıyan, yaşamını tam bağımsız ve demokratik Türkiye mücadelesine adamış Uğur Mumcu, aracına konulan bombanın patlaması sonucunda katledilerek sadece bedenen aramızdan ayrılmıştır. Mumcu düşünceleri ve kitapları ile ülkemizde milyonlarca insanın yüreklerinde yaşamaya devam etmektedir. Katledilmesinin üzerinden 21 yıl gibi uzun zaman dilimi geçmesine rağmen, gerçek faillere ulaşılamamış ve toplumsal vicdan rahatlatılamamıştır. Mumcu'nun katillerinin bulunmasını devlet için, hükümetler için namus ve onur borcu olduğunu belirtenler, bu sözlerini de unutmuşlardır... Ülkemiz yüzlerce aydınını, yazarını, siyasetçisini faili belli-meçhul (!) cinayetlerde yitirmiştir. En verimli dönemlerinde yitirdiğimiz bu insanların yerleri doldurulamamıştır. Siyaset ve düşünce dünyamızda büyük boşluklar oluşmuştur. Ülke sorunlarının çıkmaza girmesinde ve bunun devamlılık arz etmesinde faili belli-meçhul (!) cinayetlerin büyük rolü vardır. Uğur Mumcu ilk kez 25 Ağustos 1975 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan 'Sesleniş' adlı makalesindeki şiirinde; "Dağ gibi karayağız birer delikanlıydık. Babamız, sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken, bizler bir mumun ışığında bitirirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini, yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık. Vurulduk ey halkım, unutma bizi"...sözleriyle ülke gerçeklerini, dönem iktidarlarının geleceğimiz olan gençlere yaptıkları haksız uygulamaları en güzel şekilde dile getirmiştir. Mumcu'yu, rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler