BARODAN HABERLER

üstünlerin...

979 görüntülenme
30/12/2013
üstünlerin...
Adana Baro Başkanı Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK'ın Yeni Yıl kutlama mesajı aşağıya çıkarılmıştır. "Üstünlerin değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir yıl istiyoruz" 2013 yılı ; üzülerek söylemek gerekirse insanlık ve ülkemiz için beklentilerden çok uzakta, olumsuzlarla anılan bir yıl olmuştur. Dünyada ve insanlar arasında eşitlik, özgürlük, barış ve adalet adına uygulamaların olması gerekirken eşitsizlik uçurumu artmış, kan ve gözyaşı had safhaya çıkmıştır. Herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde konut, barınma, adalet, eğitim, sağlık, içme suyuna erişim hakkına sahip olması gerekirken, devlet bu hakların gerçekleşmesi yönünde gerekli hassasiyeti gösterememiş ve insanlarımızın çoğunluğu açlık, yoksulluk ve geçim derdiyle kala kalmıştır. Geride bıraktığımız yıla baktığımızda yargı paketleriyle, açılan davalar, keyfi hakim-savcı uygulamaları, kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirirken usul ve yasaya aykırı davranmalarıyla avukatlık mesleğinin en ağır saldırılara uğratıldığı bir yıl olarak hafızalara kazınmıştır. Savunmayı yok sayan, şekli unsur olarak gören, olsa da olur, olmasa da olur anlayışının hakim olduğu bir siyasi irade sayesinde, birey-yurttaşın adalete erişiminin ve hak arayışının temsilcileri olan biz avukatların sesinin kısılmak istendiği, uysal baroların hedeflendiği, özel yaşamın gizliliğinin her yönüyle ihlal edildiği, başlayan bir soruşturmanın iki kez Cumhuriyet Savcısının değiştirildiği, Cumhuriyet tarihinin görülmemiş büyüklükteki 'rüşvet-kara para aklama, yolsuzluk' soruşturmalarında emniyet müdürlerinin, şube müdürlerinin ve polis memurlarının görevden alınarak işten el çektirildiği, yargının rejimi dönüştürebilmenin ve siyasi iktidar mücadelesinin aracı haline getirildiği, yargı erkini gasp eden bir yürütmenin olduğunu, kuvvetler arasında dengenin sağlanması ve yetkilerin denetlenebilir olmasını sağlayan hukuk devletinin ve kişi güvenliğinin güvencesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin fiilen ortadan kalktığı, yürütmenin yargıya talimat vererek, emri altına almak istediği, soruşturmayı yürüten savcıların başbakan tarafından açıkça tehdit edildiği, Anayasasına göre hukuk devleti olunması gerekirken kanun devleti bile olunamadığı, polis devletinin ve parti devletinin her türlü uygulamalarının görüldüğü, yurttaşın aşağılandığı, ötekileştirilerek yok sayıldığı, siyasi iktidarca her türlü ayrımcılığın sergilendiği, yurttaşların bizden olan, bizden olmayan şeklinde kamplaştırılmaya çalışıldığı birey-yurttaşın refah seviyesinin yükseltilmediği, ülkenin Cumhuriyet tarihinin en büyük dış borç batağına sürüklendiği, sosyal devlet uygulamalarının yaşamdan kalktığı, toplumun sadaka toplumuna dönüştürülmesi, eğitimde, sağlıkta, adalette paran kadar sağlık, paran kadar adalet anlayışının yaşama geçirildiği, olanak ve fırsat eşitliğinin kağıt üstünde kaldığı, toplumsal huzuru ve iç barışın sağlanamadığı, birey-yurttaşa devlet terörünün her türlüsünün uygulandığı, toplumun moral ve psikolojisinin bozulduğu bir yılı geride bırakıyoruz. Dileğimiz; 2014 yılının dünyada ve ülkemizde toplumsal barış ve huzurun yakalandığı, üstünlerin değil, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, rejimin demokratikleştiği, laik cumhuriyetin etkin bir şekilde korunduğu, paran kadar adalet değil herkese adalet anlayışının işlerlik kazandırıldığı, temel hak ve özgürlüklerin birey-yurttaş lehine genişletildiği, demokrasinin kural ve kurumlarıyla işletildiği kan ve gözyaşının olmadığı, insanlarımızın mutlu, geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını diliyorum. Kamuoyuna saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi Çıtırık Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler