BARODAN HABERLER

TÜSAK TASLAĞI GERİ ÇEKİLSİN

811 görüntülenme
19/03/2014
TÜSAK TASLAĞI GERİ ÇEKİLSİN
Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun süredir gizlediği ancak üzerinde çalışmalarını devam ettirdiği, TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) yasa tasarı taslağına dair düşüncelerimiz aşağıda yer almaktadır. Öncelikle TÜSAK Yasa Tasarısı ile Ülkemizde sanatın kurumsallaşmasında önemli yeri olan, 65 yıllık deneyime sahip olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Senfoni Orkestraları, Koro ve Topluluklar kapatılmaktadır. Bu durum asla kabul edilemez. Sanat faaliyetleri 11 kişiden oluşacak bir kurulun insafına bırakılmaktadır. Bu kurul ; Kültür ve Turizm Bakanının önerisi ile Bakanlar Kurulu'nun seçeceği kişiler arasından oluşturulacaktır. Sanatın kimin tarafından nasıl yapılacağına, sanat kurumlarına yapılacak ödemelere, sanatın her alanındaki destek faaliyetlerini bu kurul belirleyecektir. Getirilmek istenen düzenlemelerle sanat ticarileştirilmekte, yurttaşların ucuz, nitelikli ve ulaşılabilir sanat ve kültür hizmetleri alabilme hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Sanat faaliyetleri, sanatın içeriği ve biçimi siyasi iktidarlarının takdirine bırakılmaktadır. Sanattaki özgürlük ve kurumların özerkliği ortadan kaldırılmakta, böylelikle tektip insan modeli yaratılmak istenmektir. Anayasımızın 64. Maddesi, "devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı koruyacağını, sanat eserlerini ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirlerin alınacağını" düzenlemiştir. Bu durum, devletin sosyal niteliğinin gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de, belirttiği üzere, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür" anlayışından uzaklaşılmaktadır. Siyasi iktidar, yaşamın her alanında yaptığı baskıcı ve yok sayan anlayışını, sanat faaliyetler ve sanatçılar üzerinde de gerçekleştirmek istemektedir. Adana Baro Başkanlığı olarak, sanatçı ve sanat kurumlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Demokratik kitle örgütlerinin, sanatla ilgili meslek kuruluşlarını görüşlerini almaksızın hazırlanan TÜSAK Taslağının geri çekilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca, Kültür Sanat-Sen'in bu doğrultuda başlattığı imza kampanyasına da destek olduğumuzu ifade etmekteyim. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler