BARODAN HABERLER

‘Türkiye V. Stajyer Avukatlar Kurultayı’ Sonuçlandı

949 görüntülenme
30/04/2012
‘Türkiye V. Stajyer Avukatlar Kurultayı’ Sonuçlandı
'Türkiye 5. Stajyer Avukatlar Kurultayı', Adana Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 27 Nisan 2012 tarihinde Adana Barosu Sosyal Tesisleri Çukurova Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın ardından, 28 Nisan 2012 tarihinde Seyhan Oteli'nde düzenlenen kurultaya; TBB Başkanı Vedat Ahsen Coşar, Adana Vali Yardımcısı Durmuş Gençer, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ve Baro Başkanımız Av. Aziz Erbek de katıldı. Türkiye Barolar Birliği(TBB) Başkanı Vedat Ahsen Coşar, en önemli niteliği bağımsızlık olan avukatlık mesleğinin 'özgür ve özerk' bir kişilik istediğini söyledi. Kurultayın açılışında konuşan Coşar, "Bunun için önce kendinizi özgür, özerk bir birey olarak inşa edin. Eğer bunu yapamazsanız, avukatlık mesleğine talip olmayın." dedi. Avukatlığın her türlü iktidar, otorite, statükoyla sorunu olan bir meslek olduğunu kaydeden Coşar, "Öyle olduğu için avukat, devlete, iktidara, otoriteye karşı insanı, hakkı savunan kişidir. Savunma ise kutsanması gereken bir iş olmayıp; yaşam, mülkiyet, özgürlük gibi vazgeçilmesi mümkün olmayan üstün bir haktır." diye konuştu. 2008'de yaptıkları 1. Stajyer Kurultayı'nda gündeme gelen stajyer avukatların sigortalı olmaları meselesinin 2011'de yürürlüğe giren yasa ile çözüldüğünü ifade etti. Kanunla tüm stajyerlerin sigorta primlerinin TBB tarafından ödendiğini hatırlatan Coşar, "Stajyer avukatlarımıza yılda 20 bin TL. tedavi yardımının yan ısıra, analık, cenaze, iş görmezlik, olağan üstü yardım desteği vermektedir." bilgisini verdi. "GÜÇLÜ BİR SAVUNMA OLMADAN ADİL YARGILAMA OLMAZ" Adana Barosu Başkanı Aziz Erbek ise savunmayı temsil eden avukatların yeterince güçlü olmadığı, mesleğe hazırlanmadığı bir sistemde tam anlamıyla adil bir yargılanmanın gerçekleşmeyeceğini dile getirdi. Türkiye'de yargı düzeninin çok temel konularında sorunların bulunduğuna işaret eden Erbek, bunların vakit geçirilmeden çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Avukatlık Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikler hususunda TBB'nin önerilerini yeterli bulduklarına işaret eden Erbek, kurultayın konusu olan "staj ve mesleğe kabul" konusundaki görüşlere de destek verdiklerini anlattı. Erbek, şunları söyledi: "Sınav en kısa sürede uygulanmalıdır. Staj süresi 2 yıla çıkarılmalıdır. Staj yapılması sürecindeki eğitim ve hazırlık çalışmaları hayata geçirilmelidir. Gerekirse yasada değiştirilmesi gereken diğer hususlar ertelenebilir; ama 'staj ve sınav' düzenlemesi geciktirilmemelidir. Gelen selin önlenmesi için gerekli olan barajın yapılması felaketi önleyecektir. Divan Başkanlığını Av. Mengücek Gazi Çıtırık'ın yaptığı Kurultayın sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşan Eskişehir Barosu stajyer avukatlarından Hüseyin Akçar, TBB tarafından hazırlanan 'Avukatlık Kanunu Değişiklik Önerisi' çalışma metninde getirilmesi düşünülen 'avukatlık sınavı' önerisini değerlendirdi. Adana Barosu tarafından hazırlanan 'Araf' isimli kısa film eşliğinde stajyer avukatların yaşadığı mesleki sıkıntıları aktaran Stj. Av. Burcu Sevkin, sunumuyla da büyük alkış aldı. T. Barolar Birliği kurucu üyelerinden Av. Atilla Sav, VI. Türkiye Stajyer Avukat Kurultayı'nın kurasını çekti. Kurada İstanbul Barosu çıktı. Sonuç Bildirgesi için Tıklayınız
Diğer Haberler