BARODAN HABERLER

TÜRKİYE ‘V. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI’NDA ADANA BARO BAŞKANI AV. AZİZ ERBEK’İN KONUŞMASI:

792 görüntülenme
30/04/2012
TÜRKİYE ‘V. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI’NDA ADANA BARO BAŞKANI AV. AZİZ ERBEK’İN KONUŞMASI:
TÜRKİYE 'V. STAJYER AVUKATLAR KURULTAYI'NDA ADANA BARO BAŞKANI AV. AZİZ ERBEK'İN KONUŞMASI: "Avukatların yeterince güçlü olmadığı bir yargıda, tam anlamıyla adil yargılama gerçekleştirilemez." Sayın TBB Başkanım, Sayın Valim,/Büyükşehir Belediyesi Başkanım, Sayın Baro Başkanlarım, Savunmanın değerli temsilcileri, stajyerlerimiz.. Değerli basın mensupları ve Buraya gelerek bizi onurlandıran Konuklar Çukurova'nın bereketli topraklarına hoş geldiniz. Çukurova'nın sizleri sımsıcak saran topraklarında misafir etmekten son derece mutluyuz. Bu yıl Stajyer Avukatlar Kurultayı'nın Adana'da yapılıyor olmasından duyduğumuz sevinci ifade ederek konuşmama başlamak istiyorum. 2 yıl önce aramızdan ayrılan, Çağdaş Türkiye'nin ve hukuk devletinin yılmaz savunucusu, dost ve güzel insan, örnek hukuk adamı, Birliğimizin önceki başkanı Av. Özdemir Özok başta olmak üzere, savunma mesleğinin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma Allahtan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bugün, burada, stajyer avukatlarımızın sorunlarıyla ilgili konular görüşülmekle birlikte, ülkemizin ve hukukun temel konuları, savunmanın sorunları da ele alınacaktır. Gerek ülkemiz gerekse mesleğimiz bakımından önem taşıyan bu toplantının kentimizde yapılıyor olmasından dolayı Adana Barosu olarak mutluluk duymaktayız. Avukatlık mesleği geçmişte olduğu gibi, bugün de hem Türkiye'de hem de dünyadaki diğer ülkelerde en saygın ve önemli mesleklerinden birisidir. Savunmayı temsil eden avukatların yeterince güçlü olmadığı, mesleğe hazırlanamadığı bir yargıda, tam anlamıyla adil yargılama gerçekleştirilemez. Adil yargılamanın gerçekleşmediği yerde de toplumsal barış, huzur ve sükun temin edilemez. Avukatın olmadığı bir yargılama kabul edilemez. Kuşkusuz adil yargılamanın gerçekleşmesinin başkaca ilkelerin de önemi büyüktür. Ancak savunma hakkının kullanılmasının engelsiz olması ve bunu sağlayacak olan avukatların hukuki, mesleki ve entelektüel donanımının yüksekliği savunmanın da güçlü olmasını sağlayacaktır. Ülkemiz yargı düzeninin çok temel konularda sorunları bulunmaktadır. Bunların vakit kaybetmeksizin çözüme kavuşturulması zorunluluk haline gelmiştir. Bu sorunların ötelenmesi bir yana ihmal edilmesi dahi, gerçekten, telafisi olanaksız hasara yol açacaktır. Oluşacak bir çöküntü herkesi altına alacaktır. Böyle bir sonucun önlenmesi için yapılacak düzenlemeler çok zaman almaz, çok maliyet de oluşturmaz. Genel bütçeye giden harç ve benzeri tahsilatların 3-5 yıl içinde yargıya tam anlamıyla da geri dönüşü sağlansa yapısal sorunlar önemli derecede çözümlenecektir. Yargıdaki sorunlarını çözemeyen bir Türkiye'nin demokrasi sınıfını geçmesi beklenemez. Biz bu sorunların avukatların katkısıyla çözüleceğine inanıyoruz. Değerli Meslektaşlarım, Avukatlık mesleğine kabul'de ve mesleğin yapılışında görülen sorunların çözümü zor değildir. Esasen sorunun ne olduğunun başta TBB ve barolar olmak üzere bütün avukatlarca bilindiği açıktır. Bu aşamada, önemli olanın , bu sorunları çözme çabasında acele etmek olduğu kanaatindeyiz TBB Başkanlığında baro başkanlarıyla yapılan toplantılarda, güncel ve temel konular belirlenmiştir. Detay konularda tartışarak zaman kaybetmek yerine esaslı konularda sağlanmış olan kabulü yasal değişikliğe dönüştürmek gerekmektedir. Avukatlık Yasasında yapılması düşünülen değişiklikler hususunda Birliğimizce yapılan öneri çalışmasına esas itibariyle uygun ve yeterli buluyoruz. Bu çalışmayı yapan başta sayın TBB Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve bu çalışmada özel olarak emeği geçen meslektaşlarımıza içten teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. Önerinin bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz. Bugün yapılan kurultayın (toplantısının) konusu olan "Staj ve Mesleğe Kabul" hususlarındaki önerileri uygun ve yeterli buluyoruz.Sınav en kısa sürede uygulanmalıdır. Staj süresi 2 yıla çıkarılmalıdır. Stajın yapılması sürecindeki eğitim ve hazırlık çalışmaları hayata geçirilmelidir. Gerekir ise yasada değiştirilmesi gereken diğer hususlar ertelenebilir ama "staj ve sınav" düzenlemesi geciktirilmemelidir. Gelen selin önlenmesi için gerekli olan barajın yapılması felaketi önleyecektir. Yargıdaki sorunların çözümünde etkili olmak için, öncelikle kendi mesleki sorunları çözmemiz ve ihtiyaçlarımıza cevap verecek düzenlemeleri yapmamız gerekir. Güçlü bir savunma olmadan, adil yargılama da olmaz. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Adana Barosu üyesi meslektaşlarımıza teşekkür eder, Kurultayımızın ülkemize, ulusumuza ve mesleğimize faydalı sonuçlar doğurmasını, başarılı geçmesini diler, ülkemizin dört bir yanından gelen siz değerli konuklarımıza, Adana Barosu olarak, içten sevgi ve saygılarımızı sunarım. Av. Aziz ERBEK Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler