BARODAN HABERLER

TÜRKİYE'NİN HUKUK DEVLETİ SORUNU KONFERANSI

926 görüntülenme
10/12/2014
TÜRKİYE'NİN HUKUK DEVLETİ SORUNU KONFERANSI
Av. Çıtırık, "Devlet eliyle ya da siyasi iktidar eliyle yasal faşizm yolunda koşar adım ilerliyoruz" dedi. Adana Barosu tarafından düzenlenen 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 66. Yıldönümü nedeniyle 'Türkiye'nin Hukuk Devleti Sorunu' konulu konferans Seyhan Oteli'nde yapıldı. Konferansın sunumunu Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. sabahattin Gümüş yaptı. Konferansın açılışında konuşan Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi Çıtırık, "Devlet eliyle ya da siyasi iktidar eliyle yasal faşizm yolunda koşar adım ilerliyoruz" dedi. 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve okullarda okutulması ve yaygınlaşması hususunda da hükümetlerin girimleri olduğunu anımsatan Av. Çıtırık, " Ancak, gelinen noktada insanların özgürleşemediği, devletlerin insan hak ve özgürlüklerini yeterince tanımadığı, çeşitli bahanelerle kısıtladığı, iç hukuka yansıtılmadığı bir dönemden geçmekteyiz. Devlet eliyle ya da siyasi iktidar eliyle yasal faşizm yolunda koşar adım ilerliyoruz " diye konuştu. Av. Çıtırık, şöyle devam etti; " Bildirgenin kabul edilişinin üzerinden 66 yıl geçmesine rağmen halen temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği, insanların halen özgürleşemediği, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, tanınmadığı, iç hukukuna yansıtılmadığı ve uygulamaya geçirilmediği anlayışlar devam etmektedir. 11 Eylül'den sonra, temel hak ve özgürlükler yönünden aşınmaların olduğu, insanların 'özgürlük mü ?, güvenlik mi?' ilkeleriyle baş başa bırakıldığı, salt güvenlikçi ve insanlara saygı göstermeyen bakış açısı, Petro-dolar ve sermaye ilişkisi nedeniyle aynı zamanda yaşanabilir bir çevreden uzaklaşılıyor, gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluk artıyor. İnsan hakları Evrensel Bildirisinde koruma altına alınan haklara ve özgürlüklere rağmen, ekonomik ve sosyal haklar açısından, tüm dünyada tam bir eşitsiz gelişmenin yaşandığını, dünyada üretilen toplam mal ve hizmetlerin yoksul halklar ve ülkeler aleyhine bir durumu yansıttığını ve bunun derinleştiğini bilmekteyiz." Av. Çıtırık, sözlerini Türk edebiyatının önemli şairlerinden Nazım Hikmet Ran'ın 'Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim' adlı şiirini okudu. "Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim, akar suyun, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına : - çürüyen diş, dökülen et -, bir daha geri dönmemek üzre yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki, sevgilim, elbet, dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya, dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle : işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet... " Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen, daha özgür bir dünyanın ve daha özgür bir Türkiye'nin mümkün olacağına inanıyoruz.." Konuşmanın ardından İstanbul Barosu eski Başkanlarından Av. Turgut Kazan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Aydın ve Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Engin Ünsal söz aldılar. Konferansı;TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan, Adana Barosu önceki dönem başkanlarından Av. M. Ziya Yergök, Av. Anibal Akdamar, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, avukat, stajyer avukat ve hukuk fakültesi öğrencileri takip etti.
Diğer Haberler