BARODAN HABERLER

Türkiye Barolar Birliği 33. Olağan Genel Kurulu'nun Sonuç Bildirgesi açıklandı

914 görüntülenme
25/05/2015
Türkiye Barolar Birliği 33. Olağan Genel Kurulu'nun Sonuç Bildirgesi açıklandı
Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) resmi internet sitesinde açıklanan sonuç bildirgesi şöyle;Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunan; bağımsız, otoriter polis devletinin baskıcı unsurlarından arınmış bir yargıya inanan; darbeler zamanında dimdik ayakta duran; haksızlıklar karşısında korkusuz; barışın olduğu bir ortamın sağlanmasını isteyen; insan hak ve özgürlüklerini savunan; insanların renk, dil, etnik köken, dinsel inançları veya inançsızlıkları nedeniyle aşağılanmasına karşı olan; cinsiyet ayrımcılığına ve ırkçılığa karşı çıkan; insanların işkence görmesini, çocukların şiddete ve tecavüze mağruz bırakılmasını kabul etmeyen; insanların düşüncelerini özgürce söylemesini, basının susturulmamasını, yargının, hiçbir kurum, kuruluş, otorite ve cemaatin görüşünde olmamasını, bağımsız bir müessese olarak kalmasını isteyen; adliyelerde avukatlara yapılan sistematik baskılar karşısında susmayacağını haykıran; Tunceli Barosu Başkanı Av. Uğur Yeşiltepe'ye adil yargılama yapılmadan ceza verilmesini eleştiren Genel Kurulumuz, Van Barosu Başkan Yardımcısı Av. Doğan İlhan'a polis memurlarının yaptığı darbı şiddetle ve oybirliği ile kınamaktadır.Sayın Birlik Başkanımız Av. Metin Feyzioğlu'nun 14 Şubat 2015 tarihinde Barobirlik Bülteni'nde belirttiği;"Özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, meslek itibarımız, meslektaşlarımıza yönelik saldırılar gibi konular hepimizin omuz omuza olması gereken konulardır. Haksızlıklara ve hukuka aykırılıklara karşı birlikte mücadele edersek başarabiliriz. Hukukun üstünlüğü ve adalet arayışımız tüm baroların ve avukatların hep birlikte mücadelesi ile sürecektir.Ülkemizin birlik ve beraberliği, yetmiş yedi milyon yurttaşımızın hukukun üstünlüğü, insan hak ları, demokrasi, özgürlükler ortak paydasında buluşmamıza bağlıdır. Bunu sağlayacak ortak lisana sahip olan biz avukatların tarihi sorumluluğu çok büyüktür" görüşlerini aynen benimseyen Genel Kurulumuz, bu konularda tavizsiz, ödün vermeden mücadele etmekten yılmayacağını kamuoyuna bir kere daha yüksek sesle haykırmaktadır.Av. Murat TİMURDivan BaşkanıAv. Ali Rıza DİZDARBaşkan YardımcısıAv. Halime AYNURÜyeAv. Dilem AKSOYÜye
Diğer Haberler