BARODAN HABERLER

TÜKETİCİ YASASI PANELİ MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN İLGİYLE İZLENDİ

938 görüntülenme
14/03/2014
TÜKETİCİ YASASI PANELİ MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN İLGİYLE İZLENDİ
'YENİ TÜKETİCİ YASASI VE UYGULAMALARI' İLE "AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ' KONU BAŞLIKLI PANELİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN İLGİYLE İZLENDİ. Baro Genel Sekreterimiz Avukat Veli Küçük'ün hoşgeldiniz konuşması ve konuşmacıları tanıtmasının ardından sözü Baro Başkan Yardımcımız Avukat Murat Loğoğlu'na verdi. Loğoğlu konuşmasında;" Öncelikle Adliyemizin değerli hakimler,, saygıdeğer meslektaşlarım, stajyer avukatlar ve değerli konuklar, hepiniz hoşgeldiniz.6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bugünkü panelimizn konusu, yeni tüketici yasası ve uygulamaları ile avukatlık ücret sözleşmeleri başlığı altında oluşmaktadır. Toplumdaki tüm ekonomik faaliyetlerin amacı, mal ve hizmetlerin ihtiyaçlara en uygun biçimde üretilerek, en akılcı biçimde tüketicilere ulaştırılmasını sağlamaktır. Görülüyor ki üretici, satıcı ve tüketici, toplumda bir üçlü sacayağı oluşturmaktadır. İşte tüketicinin korunması hareketi, bu sacayağının üretici ve satıcıya nazaran daha zayıf durumda olan tüketici ayağını güçlendirmekte ve böylece aralarında bir güç dengesi kurmaktadır. Tarihsel gelişim süreci içinde tüketicinin korunması eylemi çok eskilere dayanmakla birlikte, çağdaş anlamda tüketicinin korunması hareketi özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında görülen sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Tüketici hakları üzerine kurulmuş olan bu hareket, yine bu haklar doğrultusunda gelişmiştir. Bilindiği gibi, sürekli bir gelişim içinde bulunan "İnsan Hakları"na, 60'lı yıllardan itibaren, "Tüketici Hakları" da katılmıştır. Sosyal ve ekonomik nitelik taşıyan tüketici hakları ilk olarak ABD Başkanı Kennedy tarafından 15 Mart 1962 tarihinde Amerikan Kongresine sunulan bir mesajda ortaya konulmuştur. Kennedy bu mesajı ile tüketicinin korunması hareketinin öncülüğünü yapan kişi olmuştur. 15 Mart gününün tüm dünyada "Tüketici Hakları Günü" olarak kutlanması da bundan kaynaklanmaktadır. Tüketici hakları daha sonra Avrupa Birliği'nin 1975 tarihli 1. Tüketiciyi Koruma Programı'nda ele alınmıştır. 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2. Tüketiciyi Koruma Programı da, Birinci Program'ın ortaya koyduğu temel tüketici haklarını, bunlarla ilgili ilke ve amaçları benimsemiş ve bunları gerçekleştirmeyi hedef almıştır. 1986 yılında yürürlüğe giren Üçüncü Program'la tüketici hakları yeniden gözden geçirilerek Uluslararası Tüketci Birlikleri Örgütü tarafından ilan edilen 8 temel tüketici hakkı benimsenmiştir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1- Temel ihtiyaçların giderilmesi hakkı, 2- Güvenlik ve güven duyma hakkı, 3- Mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakkı, 4- Bilgi edinme hakkı, 5- Eğitilme hakkı, 6- Zararın karşılanması (tazmin edilme) hakkı, 7- Sesini duyurma (temsil edilme) hakkı, 8- Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı. Bu bağlamda, temel tüketici hakları esas alınarak hazırlanan ve 23 Şubat 1995 tarihinde T.B.M.M.'nde kabul edilen ve 8 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a değinmek istiyorum. Söz konusu Kanun ile; adından da anlaşıldığı gibi, "tüketici" denilen kitlenin korunmasını amaçlamakta ve taraflardan biri tüketici olan her türlü hukuki işlemde uygulanmaktadır. Yasa, tüketici teriminden ne anlaşılması gerektiğini de belirlemiştir. Buna göre tüketici, bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişidir. Yine, Yasa'ya göre mal, ticaret konusu taşınır eşya; hizmet ise bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/veya fikri faaliyetlerdir. Peki Tüketicilere tanınan haklar nelerdir? 4077 sayılı Kanun'un tüketicilere tanıdığı hakları; ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli satışlar, kampanyalı satışlar, kapıdan satışlar, tüketici kredileri, süreli yayınlar, etiket, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, bakım ve onarım hizmetleri ile ticari reklam ve ilanlar başlıkları altında özetlemek mümkündür. 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı Tüketicinin korunması kanunun tüketicinin lehine olduğu kadar aleyhine olan hükümleri de barındırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle sözü değerli konuşmacılara bırakıyorum" Daha sonra panelin konuşmacıları olarak; Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Nuri Güleç (4077 sayılı Tüketici Yasasından Doğan Sorunlar), Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çeker, (6502 sayılı Yeni Tüketici Yasası) ve Yargıtay 13. Daire Üyesi Mete Duman (Avukat Ücret Sözleşmesinden Doğan İhtilaflar) konusunda meslektaşlarımızı bilgilendirdi. Panele Baro Başkanımız Avukat Mengücek Gazi Çıtırık, Adana Adliyesinden Hakimler, Avukatlar, Stajyer Avukatlar katıldı.
Diğer Haberler