BARODAN HABERLER

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş olup, kamuoyunu yönetmeliğin önemli hususlarını tekrar aydınlatmakta fayda görmekteyiz.

888 görüntülenme
27/11/2015
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş olup, kamuoyunu yönetmeliğin önemli hususlarını  tekrar aydınlatmakta fayda görmekteyiz.
KAMUOYUNA DUYURU 22 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş olup, kamuoyunu yönetmeliğin önemli hususlarını tekrar aydınlatmakta fayda görmekteyiz. Tüketiciye 14 gün içinde cayma hakkı tanınmış, tüketici sözleşmenin imzalanmasından itibaren hiç bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin kredisini erken ödemesi halinde, bu durumda kredi veren erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimi yapmakla yükümlü olacaktır. Yine faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde tüketicinin erken ödeme yapması halinde kredi veren akdi faiz üzerinden gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlü olacaktır. Böylece ilk defa tüketiciler için peşin faizden indirim hakkı getirilmiştir. Tüketici kredisi sözleşmeleri için tüketicilerin krediye ilişkin olarak aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla sözleşme öncesi bilgi formlarının tüketiciye makul süre içerisinde verilmesi zorunludur. Bu yönetmelik kapsam olarak faiz veya benzeri menfaat karşılığında ödemenin 3 aydan daha uzun süre ertelenmesi veya taksitle ödeme imkanı sağlayan kredi kartı sözleşmeleride dahil olmak üzere hertürlü tüketici kredisi sözleşmesinide kapsamaktadır. Bankalar tüketicinin açık talimatı olmaksızın tüketici kredisi sözleşmeleriyle ile ilişkili bir kredi mevduat hesabı sözleşmesi yapamayacaktır ve yine tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecektir. Tüketicinin aksine yazılı talebi olmadığı durumunda kredinin ödenmesi ile kendiliğinden kapanacağı düzenlemede yer almıştır. Temerrüt halinde gecikme faizi anapara üzerinden hesaplanarak bileşik faiz uygulanmayacaktır. Tüketiciden talebi olmadığı sürece sigorta yaptırılamayacaktır. Tüketici kredisi sözleşmelerinde tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim adı altında olursa olsun adi kefalet sayılacaktır. Görüldüğü gibi yürürlüğe giren bu yönetmelik tüketiciler ile ilgili önemli değişiklikler yapmıştır. Yine 25 Kasım 2015 tarihinde BDDK tarafından banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmış, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit sayısı arttırılmıştır. Buna göre mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de olmak üzere taksitlendirme süresinin 9 ayı geçemeyeceği, kuyumla ilgili harcamalarda sürenin 4 ay olduğu, beyaz eşya ve mobilya ile eğitim ve öğrenim ücretine ilişkin harcamalarda ise sürenin uzatılarak 12 aya çıkartılması benimsenmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur 27/11/2015 Adana Barosu Tüketici Hakları Komisyonu
Diğer Haberler