BARODAN HABERLER

TÜKETİCİ HAKLARI....

1123 görüntülenme
11/12/2013
 TÜKETİCİ HAKLARI....
ADANA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN KAMUOYUNA DUYURU 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yasadaki bazı önemli konuları kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Adana Barosu Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Av. Turgay Mumcuoğlu, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı yeni kanununun 76 milyon tüketicinin lehine olduğu kadar aleyhine hükümleri de barındırdığını söyledi. Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6502 sayılı yeni kanun Cumhurbaşkanı tarafından onanarak Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu konuyu kısaca özetlersek; Eski yasada olmayan Tüketici işlemine eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler ve hukuki işlemler tüketici kanun kapsamına alınmıştır. Bu durumda bu tür sözleşmeler deki ihtilaflar Tüketici Mahkemelerinde görülecektir. Zaten iş yükü artmış olan mahkemelerin yükü daha da ağırlaşacaktır. Yeni yasada yazılı sözleşmeler ve bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde anlaşılabilir, açık, sade okunabilir bir şekilde düzenlenme mecburiyeti getirilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası mutlaka tüketiciye verilecektir. Böylece özellikle bankalarca yapılan sözleşmelerdeki kavram kargaşası sona ermiş sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca sözleşmedeki koşulların tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği yasağı getirilmiştir. Bankaların, tüketicilerden alacakları her türlü işlemler için faiz haricinde ücret komisyon ve masraf bedellerinin BBDK tarafından belirleneceği kabul edilmiştir. Bu madde tüketiciler aleyhine olup, bankaların aldığı sayısı bilinmeyen bizlere göre haksız olarak alınan bu ücretlerin yasal hale getirilmesi tüketicilere ağır bir darbedir. Ayrıca kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri işlem adı altında ücret tahsil etmedikleri bir kart türü sunmak zorunda olduğu kabul edilmiştir. Hâlbuki, biz tüketiciler kart aidat ücretlerinin tamamının kaldırılmasını istemiş idik. Bu demektir ki kartlardan yıllık aidat bedelleri alınmaya devam edecektir. Ayıplı mallarda sorumluluk süresi 6 aya çıkartılmış olup, altı ay içinde ortaya çıkan ayıp teslim anında var olduğu kabul edilmiştir. Tüketici kredilerinde on dört gün içinde cayma hakkı getirilmiştir. Yani tüketici on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabilecektir. Tüketicinin talebi olmadan sigorta yaptırılamayacaktır. Tüketici istediği sigorta şirketinden aldığı tüketici kredisi miktarı kadar sigorta yaptırabilecek ve bunu ilgili kuruluşa götürebilecektir. Konut finansman kredilerinde sabit faiz oranı belirlenmesi halinde erken ödemede tazminat oranları değiştirilmiştir. Buna göre kalan vade otuz altı aşmayan kredilerde %1, kalan vade otuz altı ayı aşıyorsa kredinin %2 sini geçemeyecektir. Faiz oranların değişken olması halinde tüketiciden erken ödeme tazminatı istenemeyecektir. Bu maddede bankaların lehindedir. Erken ödeme tazminatının kaldırılması çabası da boşa gitmiştir. Uygulamalardaki aksaklıklar nedeni ile ön ödemeli konut satışlarında yapı ruhsatı alma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, noterde satış vaadi sözleşmesi şeklinde düzenlenme mecburiyeti getirilmiş ayrıca bina tamamlama sigortası yaptırılması ve 36 ayda bitirilmesi mecburi hale getirilmiştir. Bu tüketiciler için bir nevi garantidir. Ancak bu masrafları kim karşılayacak kanunda açıklık bulunmamaktadır. Kapıdan satışlarda cayma süresi on dört güne çıkartılmıştır. Bu süre zarfında tüketici hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkını kullanabilecektir. Ayrıca satıcı tüketiciden bu süre zarfında tüketiciyi borç altına sokacak bir belge isteyemeyecektir. Tüketici sorunları hakem heyetlerinde parasal sınırlar arttırılmıştır. Değeri 2.000 TL ye kadar olan uyuşmazlıklar İlçe tüketici hakem heyetlerinde, 3.000 TL'nin altında kalan uyuşmazlıklarda ise İl Tüketici Hakem heyetlerin çözüm bulacaktır. Büyükşehirlerde ise 2.000.00 TL ye kadar olan uyuşmazlıklar ilçe, 2.000-300,00 TL arasındaki uyuşmazlıklar ise İl Tüketici Hakem heyetinde görülecektir. Hakem heyetlerinin verdiği kararlara karşı 15 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Ancak bu kararlar infaz kabiliyetine haiz olup, ilamlı icraya konu olabilir. Yeni yasanın olumlu veya olumsuz yönleri ancak uygulama ile ortaya çıkacaktır. Çıkacak yönetmelikleri de kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız. Yeni yasanın tüm tüketicilere hayırlı olmasını diler, saygılar sunarız. Adana Barosu Tüketici Hakları Komisyonu Başkanlığı
Diğer Haberler