BARODAN HABERLER

Tüketici hakem heyetlerinin parasal sınırlarının artırılmasına ilişkin tebliğ

814 görüntülenme
27/12/2014
Tüketici hakem heyetlerinin parasal sınırlarının artırılmasına ilişkin tebliğ
27 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29218 Tüketici hakem heyetlerinin parasal sınırlarının artırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 68. ve tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinin 6. maddelerinde yer alan parasal sınırların arttırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar yeniden belirlendi. İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2 bin 200 TL olurken, büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınırı 2 bin 200 TL ile 3 bin 300 TL arası olarak belirlendi. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınırı 3 bin 300 TL'ye çıkarılırken, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2 bin 200 TL ile 3 bin 300 TL arası olarak tespit edildi. 27 Aralık 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29218 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2014/2) Parasal Sınırlar MADDE 1 - (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artışesas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince; Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası, b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası, c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası, ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir. Yürürlük MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Diğer Haberler