BARODAN HABERLER

TORBA KANUN İLE AVUKATLIK SINAVI KALDIRILDI

1371 görüntülenme
11/09/2014
TORBA KANUN İLE AVUKATLIK SINAVI KALDIRILDI
Yeni Türkiye'de hükümetin Türkiye Barolar Birliğine karşı yeni hamlesi; TBB'nin hazırladığı yönetmelikle koyduğu avukatlığa kabul sınavı torba yasa ile kaldırıldı. İşte yasalaşan o değişiklik; MADDE 94- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 182 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "kesinleşerek" ibaresi "Resmî Gazete'de yayımlanarak" şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan "onaylanmış sayılarak" ibaresi "Resmî Gazete'de yayımlanarak" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü cümlesindeki "Ancak" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ancak, yönetmelikle veya diğer bir düzenleyici işlemle avukatlık stajına kabulde, staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav veya benzeri bir rejim öngörülemez."
Diğer Haberler