BARODAN HABERLER

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Her Alanda Sağlanmalıdır”

804 görüntülenme
13/05/2013
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Her Alanda Sağlanmalıdır”
Baro Başkanımız Av. Çıtırık: "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Her Alanda Sağlanmalıdır" Gelecek yıl yerel seçimler ve arkasından genel seçimler yapılacaktır. Üzülerek söylemek gerekir ki, bugüne kadar mevzuatımızda çok ciddi değişiklikler hayatımıza girmiş olmasına karşın Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda gerekli değişiklikler yapılmamıştır. Parti içi demokrasiyi hakim kılacak, insanların bir siyasi oluşuma dahil olmaları ve kendilerini ifade edebilme olanağını verecek düzenlemelerin yapılmaması, siyasi oluşumlarda genel başkan ve yanındaki dar bir kadronun belirleyiciliğini ön plana çıkartmıştır. Genel Başkan ve yanında yer alan dar kadro; yerel unsurları, toplumun kanaat önderlerini ve demokratik kitle örgütlerinin görüş ve önerilerinden çok kendilerine yakın ve itaatkar isimlere öncelik vermektedirler. Bu durumda yerelde emek veren, mücadele veren, insanlara hizmet eden isimlerin aday olarak belirlenemediğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle yapılacak olan yerel ve genel seçimlerde parti içi demokrasinin işletildiği yerelde hizmet, emek ve mücadele veren isimlere aday belirlemede daha çok yer verildiği, katılımcılığın artırıldığı, insanların siyaset yapma haklarının genişletildiği bir anlayışın da yerleşmesini istemekteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının yaşamın her alanında söz sahibi olabilmesi için dinamizminden yararlanılması, emek ve mücadele veren kadının temsil makamlarında daha fazla yer alabilmesi için gerek yasal düzlemde gerekse siyasi oluşumların tüzüklerinde değişikliklere gidilmesi gerekmektedir. Bugün 2950 belediye başkanlığından sadece 26'sında kadın belediye başkanı bulunmakta, TBMM'de 78 kadın vekil temsil olanağını yakalamıştır. Rakamların düşüklüğü, dikkat çekicidir. 25-26 Mayıs 2013 Tarihlerinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliği'nin Başkan ve diğer organlarının belirlenmesi için seçim yapılacaktır. Bugün 79 baromuzda 3 kadın baro başkanımız bulunmaktadır. TBB Yönetim Kurulu'nda 3 kadın avukat yer almakta. Denetleme ve Disiplin Kurullarında ise kadın üye bulunmamaktadır. Seçimlere gidilirken başkan adaylarının Türkiye'deki kadın avukat sayısını, kadının toplumsal yaşamdaki yeri ve temsilini de gözetmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda Adana Barosu TBB Delegelerinin kendi aralarında yaptıkları seçimle TBB Yönetim Kurulu'na aday olarak belirledikleri Sayın Av. Yurdagül GÜNDOĞAN'a başarılar dilerken, TBB Genel Kurulu'nun kadın adaylara daha fazla sahip çıkacaklarına olan inancımızla, seçimlerin biz avukatlara yaraşır bir olgunlukta geçmesini, mesleki sorunlarımıza ve ülkemizin hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hakları sorunlarına da bir çözüm getireceği düşüncesiyle kamuoyuna saygılarımı sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Barosu Başkanı
Diğer Haberler