BARODAN HABERLER

TİB ve Mahkeme internet kararlarını uygulayacak Erişim Sağlayıcıları Birliği faaliyete geçti

952 görüntülenme
28/05/2014
TİB ve Mahkeme internet kararlarını uygulayacak Erişim Sağlayıcıları Birliği faaliyete geçti
5651 Sayılı Ka nunun 8 inci maddesinde yer alan katalog suçları kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği Kuruldu. Ankara'da kurulan Birlik, 19 Mayıs 2014 tarihinde faaliyete başladı. Birliğin faaliyete geçmesiyle birlikte İnternet ortamında yapılan yayın içerikleri nedeniyle kişilik haklarının ihlal edilmesi ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine ilişkin mahkemelerce verilen erişim engelleme kararlarının uygulanması konusunda yeni bir dönem başlamış oldu. Buna göre, 5651 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyet gösterecek Birlik, Sulh Ceza Mahkemelerinin göndermiş olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlarla ilgili İnternet ortamında yapılan kişilik haklarının ihlaline ilişkin erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Bunun yanında, İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek ve Başkanlık kendisine gelen talepleri uygulanmak üzere Birliğe bildirecek.
Diğer Haberler