BARODAN HABERLER

TEMSİLDE KADIN.....

985 görüntülenme
06/03/2014
TEMSİLDE KADIN.....
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında baromuz tarafından düzenlenen 'Temsilde Kadın' konulu panelin açılış konuşmasını Baro Başkanımız Avukat Mengücek Gazi Çıtırık yaptı. Konuşma öncesinde Baro Saymanımız Avukat Ümit Büyükdağ Özdemir, günün anlam ve önemine değindi. Adana Barosu Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, Türkiye'nin siyasette "kadın temsilinde" 190 ülke arasında 88. sırada, "kadın erkek eşitliği"nde ise 136 ülke arasından 120. sırada olduğunu söyledi. Panelin açılış konuşmasını yapan Çıtırık, kadının siyasette temsiline ilişkin çarpıcı istatistikler aktardı. Çıtırık, gelişmişlik verileri ve endekslere göre bakıldığında Türkiye'nin kadın temsilinde 190 ülke arasında 88. sırada, kadın erkek eşitliğinde ise 136 ülke arasında 120. sırada olduğunu kaydetti. Fransa'nın 1944, İtalya'nın 1948, Japonya'nın 1940, İsviçre'nin ise 1971'de tanıdığı "kadınların milletvekili seçme ve seçime hakkı"nın Türkiye'de 1934 yılında tanındığına dikkat çeken Çıtırık, günümüzde bu hakkın kağıt üzerinde kaldığını vurguladı. Kadınların siyaset ve diğer alanlarda temsiline ilişkin geçmiş yıllardan bilgiler de aktaran Çıtırık, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti'nde 1935 seçimlerinde TBMM'de 395 milletvekili vardır, bunların 18'i kadındır. 1943 seçimlerinde 435 milletvekilinden 162sı kadındır. 28 TBMM başkanından hiçbiri kadın değildir. 1923'te kurulan hükümetten 61. hükümete kadar bin 656 bakan görev yapmıştır, bunların sadece 34'ü kadındır. 29 başbakandan sadece bir tanesi kadındır. TBMM'de 17 ihtisas komisyon başkanlığı vardır, sadece birinde başkanlık görevi yürüten bir kadın vardır. Türkiye'nin 196 büyükelçisinden sadece 21'i kadındır. Bakanlıklardaki ve diğer çeşitli müsteşarlıklarda hiçbir kadın yoktur. Türkiye Barolar Birliği'nin 10 kişiden oluşan yönetim kurulunda 3 kadın bulunmakta ve biri başkan vekilliği görevini yürütmekte. 79 Baroda ise 3 kadın baro başkanı bulunmaktadır. Anayasa mahkemesi, danıştay, yargıtay, sayıştay ve HSYK'nin başkan ve başkan vekilleri arasında kadın bulunmamaktadır." Çıtırık, Adana Barosunda ise 11 yönetim kurulu üyesinden 5'inin kadın olduğunu, ve baro içerisinde kadının temsilinin yüzde 50'lerde olduğunu bildirdi. 2011 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çıtırık, seçim sonucunda AK Parti'nin 326 milletvekilinden 46'sının, BDP'nin 35 milletvekilinden 11'inin, CHP'nin 134 milletvekilinden 19'unun kadın, MHP'nin ise 52 milletvekilinden 3'ünün kadın olduğunu kaydetti. Çıtırık, 2009 yerel seçimlerinde 3370 il genel meclis üyesinden sadece 110'unun kadın olduğunu, 31 bin 790 meclis üyesinin ise bin 340'ının kadın olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de 16 büyükşehir belediyesi olduğunu ve bunlardan hiçbirinde kadın başkan bulunmadığını dile getiren Çıtırık, yaklaşan seçimlerle ilgili verilerin de kadınların temsilde hak ettiği yeri elde etmesinde gerilerde gösterdiğini de sözlerine ekledi. Mengücek Gazi Çıtırık, AK Parti toplamda yüzde 1, MHP'nin yüzde 3, CHP'nin yüzde 4, BDP ve HDP'nin her ilde kadın aday göstermek ve eş başkan şeklindeki adaylıklarla seçim çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti. Belçika, Arjantin, Brezilya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde kadın temsilinde yüzde 30'luk bir rakamın kritik eşik kabul edildiğine dikkat çeken Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık, "Türkiye'de kadın sorunu her geçen gün ağırlaşarak devam eden yasal düzenlemelere ve çeşitli uygulamalara karşın istenilen düzene gelemediği bir gerçekli ama mücadeleyi de devam ettirmek gerekmekte ve bu anlamda kadınlarımızın da yaşamın her alanında yanlarında bulunmak bizim de bir yükümlülüğümüzdür" dedi. Daha sonra söz alan Baro Başkanımız Avukat Çıtırık, kadın erkek eşitliğinin sadece Anayasa'ya koymakla olmayacağını, aynı zamanda parti tüzüklerinde cinsiyet kotası, kadına pozitif ayrımcılık gibi uygulamaların yer alması gerektiğini belirtti. Avukat Çıtırık, Türkiye'de kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyasette karar alma süreçlerine eşit katılımlarının sağlanması gerektiğine işaret ederek, ''Kadın erkek eşitliğinin sadece Anayasa'da ya da kanun önünde eşitlik olarak değil, olanak-fırsat eşitliğinin sağlanabildiği, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kalkmasıyla sağlanabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu Av. Çıtırık, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını vurgulayarak, 'Kısa ve net bir tabloyu kimi istatistiki verileri inceleyerek oluşturabiliriz. Dünya Ekonomik Forumu 2011 raporuna göre, kadın-erkek eşitliğinde Türkiye 135 ülke arasında 132. sırada. Her 10 kişiden 4'ü şiddet görüyor. Her gün 5 kadın cinayeti işleniyor. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı verileri hatırlayacak olursak 2002-2009 yılları arasında kadın cinayetleri oranında %1400'lük artış yaşandı. küçük yaşta evlilikler, sosyal güvenceden yoksun kadınların sayısı artmakta, kadın nüfusunun yüzde 19'u okuma-yazma bilmiyor. Temmuz 2013 TÜİK verilerine göre, kadınlarımızın işgücüne katılım oranı yüzde 31.6 oranında gerçekleşmiştir. Kadınlar sosyal güvenceleri olmadan çalıştırılmaktadır. Kadın emeği daha düşük ücretlendirilmekte, çalışan kadınlar için çocuk bakım hizmetleri de yetersiz kalmaktadır. Böylelikle kadınlar kayıt dışı sektörlerde veya ailede, geçici -gündelik olarak çalıştırılmaktadır. Temmuz 2013 TÜİK verilerine göre işgücüne katılım oranı yüzde 31.6 oranında gerçekleşmiştir.'Kadının yeri evidir' anlayışı ile kadın istihdamı engellenmekte ve kadın işgücünün yüzde 71'i kayıt dışına itilmekte, yüzde 85'i genelde ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Hamilelik-doğum ve çocuk bakımı gibi nedenler, kadınlarımızın çalışma hayatında, üretim kaybına neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle kadınlar, hizmet sektöründe ve kayıt dışı alanlarda çalıştırılmaktadır. Toplumların çağdaşlıktan, uygarlıktan pay alıp almadığına bakılması gereken yer kadının durumudur. Toplumsal cinsiyet; toplumun kadına verdiği görev ve sorumlulukları, toplumda kadının nasıl görüldüğünün algılandığı ve beklentileriyle ilgili bir kavramdır" "Kadının siyaset arenasında adı yok! " Av. Çıtırık, Demokrasinin sadece sandığa ve sandıktan alınan sonuca indirgendiği günlerden geçildiğini belirterek, "Demokrasinin en önemli sorunlarından birisini de kadın temalı, kadının siyasete katılımı ve karar alma mekanizmalarındaki yeridir. Sorunu sadece kadın-erkek eşitliğine indirgememek gerekir. Kadının temsildeki eksikliği, demokrasinin de kural ve kurumlarıyla işlemediğini, her türlü düşüncenin, şiddete başvurmaksızın örgütlenebildiği rejim. Karar alma sürecinde, temsilde, nüfusun yarısını oluşturmasına rağmen kadınlarımız yok denecek kadar azdır. Cinsiyete dayalı eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve çoğulculuğun sağlanabilmesi için kadın temsili önem taşımakta, siyasette temsil, kadınların varlığıyla daha bir anlam kazanır." 6 Mart 2014 Perşembe günü, saat 10.00'da Seyhan Oteli Güney Balo Salonu'nda gerçekleştirilen 'Temsilde Kadın" konulu panelin ilk oturumunda Baromuz Kadın Hakları Merkezi Üyesi Avukat Sinem Tanrısınatapan moderatörlüğünde ; "Meslek Kuruluşlarında Kadın Temsili" başlığı altında; DİSK Kadın Komisyonu Üyesi),, Mehtap Karaburçak Tuzcu (Kırşehir Baro Başkanı), Gülcün Ulutürk '(Adana Şehir Plancıları Odası Başkanı) görüşlerini sundu. Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edildi
Diğer Haberler