BARODAN HABERLER

''TCK ve CMK'DAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

814 görüntülenme
21/03/2015
''TCK ve CMK'DAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER
Adana Barosu tarafından organize edilen "TCK ve CMK'daki son değişikliklerin değerlendirilmesi" konulu konferans bugün (21.03.2015) saat 10.00'da Baro Tesisleri'nde başladı. Konferansın oturum başkanlığını Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Av. Yrd. Doç. Dr. Tarık Polat İşoğlu yapıyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. A. Caner Yenidünya ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden 
Bülent Savtok, Hakan Yüksel ve Yusuf Hakkı Doğan konuşmacı olarak katılıyor. Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, açılış konuşmasını yaptı. Baro Başkanımız Av. Çıtırık şunları söyledi: "Adana Barosu seçimleri üzerinden 5 aylık zaman dilim geride kalmıştır. Bu süre içerisinde konferans, panel, seminer adı altında 15 çalışma yapmanın mutluluğu içerisindeyiz.Torba Yasalar karşısında meslektaşlarımızın geride kalmaması, kendilerini daha iyi yetiştirebilmeleri için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konferansımız hava koşullarının elverişli olmaması nedeniyle ertelenmişti. Yapılan çalışmaların son derece faydalı olacağına inancım tamdır. TOPLUMSAL MUHATAPLAR DİNLENMİYOR Sürekli değişikliğe gidilmemesi gerekirken son yıllarda TBMM'nin yasa yapma tekniği Torba Yasa üzerine dayandığından, toplumsal muhataplar dinlenmeksizin ve görüşleri alınmaksızın daha çok siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda ve parmak çoğunluğuna dayanan bir anlayışla yasalarımızda sürekli değişiklikler yapılmaktadır. Aslolan yasaların iyi hazırlanması, yasalar kabul edildikten sonra da az değişikliğe gidilerek istikrar kazanmasıdır. SAVUNMA HAKKI KISITLANIYOR 5271 sayılı CMK 'da 2014 yılının Şubat, Haziran ve Aralık aylarında 6526, 6545 ve 6572 sayılı Torba Yasalarla önemli değişikliklere gidilmiştir. TCK'da değişiklikler 6545 sayılı kanunla yapılmıştır. Evrensel değerlere uygun ve savunma hakkını kısıtlamayan, öngörülebilirlik ilkesini yaşama geçiren düzenlemelerden daha sonra vazgeçilmiştir. Ayrıca, 6545 sayılı kanunla getirilen Sulh Ceza Hakimlikleri, olağanüstü dönemlere ait bir anlayışı hakim kılmaktadır. Anayasa'da güvence altına alınmış doğal yargıç ilkesine bu hakimlikler aykırılık teşkil etmektedir. Sulh Ceza Hakimlikleri siyasi iktidarın yargıyı kontrol altında tutabilme yönünde geliştirdiği bir uygulamadır. 6526 sayılı yasa ile CMK 153/2 -3-4. Fıkralar ilga edilerek, müdafiinin dosyayı inceleme yetkisindeki kısıtlamalar bir bütün olarak kaldırılmışken, 6572 sayılı yasa ile yapılan yeni düzenlemede sayılan katalog suçlarda, müdafiinin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecekse Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine hakim kararı ile kısıtlanabilecektir.Şubat 2014 değişikliğinden geriye gidilerek savunma hakkı bir kez daha kısıtlanmıştır." Konferansı, baromuz avukatları, stajyer avukatlar, hakim ve savcılar da izledi.
Diğer Haberler