BARODAN HABERLER

TBB 'NİN 46. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

865 görüntülenme
08/08/2015
TBB 'NİN 46. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
1136 SAYILI Avukatlık Yasası'nda 1969'da yapılan değişiklik ile üst çatı organımız olan Türkiye Barolar Birliği, 9-10 Ağustos1969'da Ankara'da Yeni Sahnede ilk toplantısını yaparak, 46 yıldır ülke hukukuna, savunma mesleğine, mesleğin sorunlarına, demokrasimize, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devleti mücadelesine öncülük etmeye, katkı koymaya, emek harcamaya devam etmektedir. Ülkemizin içinden geçtiği kaos, kargaşa ve huzursuzluk ortamında barolarımıza ve Türkiye Barolar Birliği'ne her zamankinden daha çok gereksinimimiz bulunmaktadır. Hiçbir örgütlenmeye verilmeyen görev, Avukatlık Yasası'nda barolara ve TBB'ye verilmiştir. O da, " Hukukun üstünlüğünü, insan hakları kavramını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlevsellik kazandırmaktadır." Hukukun üstünlüğünün yerini üstünlerin hukukunun aldığı, hukuk devleti, anayasanın bağlayıcılığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi kavramların içinin boşaltıldığı, yargının rejimi dönüştürmenin, iktidar mücadelesinin ve öç almanın aracı haline getirildiği, mesleki sorunlarımızın çığ gibi büyüdüğü, hukuk fakültesi eğitiminden, sayısından, Eğitim'in içeriğine, sosyal güvenlikten mali sorunlara kadar sorunlar yumağı içinde mesleki onur ve saygınlık, mesleki bağımsızlık için mücadele veren ülkemiz avukatları baroları ve TBB ile bu onurlu ve saygın mesleğin devamı için emek harcamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşünceler ışığında 9 Ağustos 1969'da kurulan TBB'nin 46. Kuruluş yıl dönümünü kutlar, nice nice yıllar dileri. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler