BARODAN HABERLER

TBB’NİN 28. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA BELİRLENEN GÜNDEM DOĞRULTUSUNDA BARO BAŞKANIMIZ AVUKAT MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK AKTARIMDA BULUNMUŞTUR.

697 görüntülenme
13/07/2013
TBB’NİN 28. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA BELİRLENEN GÜNDEM DOĞRULTUSUNDA BARO BAŞKANIMIZ AVUKAT MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK AKTARIMDA BULUNMUŞTUR.
Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) 12.07.2013 günü TBB Başkanı Sayın Avukat Metin Feyzioğlu'nun başkanlığında 28. Baro Başkanları Toplantısı daha önceden bildirilen gündem doğrultusunda yapılmıştır. TBB Başkanı Sayın Avukat Metin Feyzioğlu'nun yürütülen çalışmalarla ilgili vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Baro Başkanımız Avukat Mengücek Gazi Çıtırık'ın aktarımları aşağıdadır: Kamulaştırmasız el atma davalarında maktu vekâlet ücreti ödenmesine dair yasanın iptali için TBB tarafından hazırlanan dava dilekçesi, Ana Muhalefet Partisi sıfatıyla Anayasa Mahkemesine iptal davası için Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderilmiştir. Ayrıca, Kamulaştırmasız el atma davalarında 6487 sayılı yasa ile getirilen değişiklik anayasaya aykırılık taşıması nedeniyle bu husustaki baromuzun öneri ve düşünceleri TBB Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Kürşat Karacabey'e teslim edilmiştir. 1-İcra ve İçtihat Programı Altyapısı çalışmaları devam etmektedir. İcra programından meslektaşlarımız cüz'i bir ücretle yararlanabilecektir. Sistemin UYAP ile uyumunun sağlanması aşamasına gelinmiştir. İçtihat programına tüm barolardan meslektaşlarımız da girebilecek, karar ekleyebilecek kararın orijinalliğini elektronik imzalarıyla onaylayabileceklerdir. 2-TBB 32. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme alınan genç avukatlarla ilgili ücret yönergesi hazırlanması doğrultusundaki çalışmalar sona ermiştir. İlerleyen zamanlarda bu hususta meslektaşlarımıza bilgi sunulacaktır. 3-TBB'nin, Arabuluculuk Yasası ve Yönetmeliğine göre Arabuluculuk eğitimi verme hakkı bulunmaktadır. TBB nezdinde Arabuluculuk komisyonu oluşturularak en kısa zaman diliminde bölgesel düzlemde Arabuluculukla ilgili eğitim verilmeye başlanacaktır. Eğitim programı 65 saat üzerinden verilecektir. Ücreti 1500 TL olarak düşünülmektedir. 4-Meslektaşlarımızın eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukların sağlık yardımından yararlanmalarını kolaylaştıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nun 6. ve 7. Maddelerinde yapılan değişiklikler konusunda Baro Başkanları bilgilendirilmiştir. Meslektaşlarımızın çoğunluğu bu kurumun varlığından haberdar değildir. Gerek TBB gerekse barolar bu kurulun varlığını ve işlevini yeterince meslektaşlarına tanıtamamıştır. Bu fon kullanmış olduğumuz baro pullarından elde edilen gelirlerle oluşturulduğundan meslektaşlarımıza ciddi bir şekilde tanıtımı yapılacaktır. Kişi başı yıllık 120 TL'ye 6 ay aidat yatırılmak şartıyla ve sisteme girişten 6 ay sonra fondan yararlanma hakkı başlamaktadır. Yataklı tedavide katkı payının kaldırılmasında sona gelinmiştir. Bundan sonra harcamanın tamamını fon ödeyecektir. Anlaşmalı hastane ağı genişletilmektedir. En kısa sürede ilimizde anlaşmalı hastane belirlenerek meslektaşlarımızın bilgisine sunulacaktır. TBB bu yöndeki talebimizi işleme koymuştur. Yine fon kapsamında meslektaşlarımıza munzam emeklilik olanağının sağlanması çalışması da devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında meslektaşlarımıza ek 500 TL emekli aylığı sağlanabilecektir. 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi beklenen bu çalışmanın 2015 TBB Mali Genel Kurulu'nda her yönüyle işleyen bir hale dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 5-Anayasa Mahkemesi Avukatlık Yasası'nda sınavı kaldıran yasayı iptal eden gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının üzerinden 3 yıl 6 ay gibi uzun bir süre geçmiş olmasına karşın TBMM bu konuda yeni bir düzenleme yapmamıştır. TBB yönetimi Avukatlık Yasası'nın ve Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerini esas alarak, TBMM'de bir düzenleme olmaksızın yönetmelikle Avukatlık Sınavını, staja kabul ve mesleğe kabul olarak iki aşamalı yapmak, sınavın içeriğini ve sorularını TBB belirlemek üzere Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları ağırlıklı yılda 2 kez yapılmak üzere Avukatlık Sınavı şeklindeki çalışmanın başlatılmasına karar verilmiştir. TBB avukatlık Staj Yönetmeliği'ndeki değişikliği yaparak bu işlemleri yürütecektir. Konuyla ilgili çalışmalar netleşerek uygulama aşamasına gelindiğinde stajyer avukatlarımıza gereken bilgi verilecektir.Avukatlık Staj Yönetmeliğinde yapılacak düzenleme 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir, sebebi ise, açılacak bir iptal davasında yürütmenin durdurulması halinde olası kaosa yol açılmamasıdır. 6-TBB Yönetimi Hukuk Fakültelerine verilen ek % 25 kontenjanının iptal edilmesi için dava hazırlık çalışmalarını yürütmektedir. Siz değerli meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.
Diğer Haberler