BARODAN HABERLER

TBB DUYURU NO: 2014/79

902 görüntülenme
18/09/2014
TBB DUYURU NO: 2014/79
Ankara 11.09.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/79 Adli yardımdan yararlanma taleplerindeki artış ile birlikte barolarımızın Türkiye Barolar Birliği'nden ek ödenek talepleri de adli yardım bütçesinin karşılayamayacağı oranda artmaktadır. Artan talepler karşısında bir genel hatırlatmada bulunma gerekli görülmüştür. Bilindiği gibi adli yardım giderleri, adli yardım bürosunun gelir ve giderlerini düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 180 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanarak her yılın mart ayı sonunda Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ve Türkiye Barolar Birliği tarafından da barolarımıza dağıtılan ödenekten karşılanmaktadır. Barolarımızın bu dağıtımda paylarına düşen miktarın hesabı, Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde düzenlendiği şekilde avukat sayısı esas alınarak yapılmaktadır. Her bir baromuzun payına düşen miktar da üçer aylık taksitlerle gönderilmektedir. 2014 yılına ait Adli Yardım ödeneği 49.818.290,00 TL olarak Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği'ne aktarılmış ve bu miktar üzerinden barolarımızın payları 31.03.2014 tarihli ve 2014/29 sayılı duyurumuzda belirtilmiştir. Barolarımıza bu duyuruda belirlenen miktardan fazla ödenek gönderilmesine olanak yoktur. Maliye Bakanlığı tarafından yeni ödenek aktarımının ancak 2015 yılı Mart ayında yapılacağı da dikkate alınarak, adli yardım görevlendirmelerinin ve diğer adli yardım harcamalarının bu sınırlı miktara göre yapılması gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla. Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı
Diğer Haberler