BARODAN HABERLER

TBB DUYURU NO: 2014/77

860 görüntülenme
18/09/2014
TBB DUYURU NO: 2014/77
Ankara 10.09.2014 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2014/77 Birliğimizin açtığı dava neticesinde, meslektaşlarımızın icra iflas dairelerinde sorgulama talep etme yetkisini kısıtlayan, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği'nin, 16.4.2013 tarihli, 28620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik ve "UYAP'ın kullanılması" başlıklı 16. maddesinin 5. fıkrasının "İcra iflâs dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep edilebilir." kuralını içeren birinci (1.) cümlesinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay Onuncu Dairesi'nin 29.4.2014 günlü ve E: 2013/3788 sayılı kararının bir örneği ekte gönderilmiştir. Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı Eki:1 Danıştay Kararı
Diğer Haberler