BARODAN HABERLER

TBB Başkan Yardımcısı Avukat Berra Besler

1256 görüntülenme
20/11/2014
TBB Başkan Yardımcısı Avukat Berra Besler
TBB Başkan Yardımcısı Avukat Berra BESLER: "AVUKATLIK MESLEĞİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ BAĞIMSIZLIKTIR" 19.11.2014 Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Başkanı Avukat Berra Besler, staj eğitiminde yaptığı konuşmada, stajyerlerimize uygulamada, staj eğitimi ve Avukatlık mesleğinin önemine değindi. Avukat Besler, "Yargılama faaliyetini yürüten sav-savunma-yargı makamıdır, Savunmayı biz avukatlar temsil ediyoruz. Avukatlık mesleğinin en önemli özelliği ise bağımsızlıktır" dedi. TBB Başkan Yardımcısı Avukat Besler, genç meslektaşlarının sorumluluğu yüksek olan mesleğin mensubu olma yolunda adım attıklarını belirterek, "Avukatlık mesleğini seçtiğiniz için kutluyorum. Mesleğimize hoş gel diniz. Yolunuz ve şansınız açık olsun. Yakın bir gelecekte; Avukatlık Kanunu md.1'e göre "Yargının Kurucu Unsuru" TCK md.6'ya göre "Yargı görevi yapan" AB İstişari ziyaret raporlarına göre "Yargının paydaşı " olan " SAVUNMA "yı TEMSİL EDEN AVUKATLAR olarak çok önemli görevler yapacak, büyük sorumluluklar yüklenerek "HALKIN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SESİ" olacaksınız. Bu özgürlükleri yaşama geçireceksiniz. Anayasamızdaki tanıma göre bizler, Cumhuriyetin temel organlarından birisi olan yargı erkinin kurucu unsuruyuz. Bu sebeple avukat olarak Cumhuriyetin tarafıyız. Önce cumhuriyeti ve kanunlarını koruyacağız ve hukuk devletini yaşatacağız. Bu, biz avukatların görev ve sorumluluğumuzdur. Mesleğimizin önemi burada başlıyor; Yargının kurucu unsuru olarak savunmayı serbestçe temsil edeceğiz, Ceza Kanununa göre yargı görevi yapacağız, Avrupa Birliği istişare raporlarındaki tanıma göre yargının paydaşı olacağız, Yargının paydaşı savunmayı serbestçe temsil edeceğiz ve halkın hak arama özgürlüğünün sesi olup bu özgürlükleri yaşama geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu bilinçle işe başlarsak önümüzü daha açık görür, hukuk kurallarının doğru ve dürüstçe uygulatılmasını sağlarız. Böylece de Avukatlık kanunundaki amaca uygun davranmış oluruz. Nihayet "SAVUNMA BİR SANATTIR" ilkelerinizden ödün vermeden bu sanatı bütün incelikleri ile amacına uygun olarak icra edeceğinize ve etkinliğini güçlendireceğinize, hukukun üstünlüğünden başka hiçbir şeye boyun eğmeyeceğinize inancım tamdır." Değerli katkılarından dolayı TBB Başkan Yardımcısı Avukat Berra Besler'e, Adana Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı Avukat Oya Tekin tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Seminerde, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Bülent Maraklı da hazır bulundu.
Diğer Haberler