BARODAN HABERLER

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/23725

824 görüntülenme
28/01/2016
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/23725
T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE. 2015/23725K. 2015/24134T. 16.12.2015* TANIK BİLDİRME HAKKI (Davalıya Tanık Delili Dışında Belge Niteliğindeki Delillerle İlgili Kesin Mehil Verildiği/Bu Mehilin Tanık Bildirme Hakkını Düşürmeyeceği - Davalının Tahkikat Aşamasında Verdiği Dilekçesinde Tanıklarının İsim ve Adreslerini Bildirdiği/Davalının Gösterdiği Tanıkların Dinlenmesi İçin Gerekli Avansın Usulünce İstenmesi Avans Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Halinde Tanıkların Usulünce Çağrılıp Dinlenmesi Gerektiği)* BOŞANMA (Katılma Yoluyla Tazminat ve Nafaka - Davalıya Tanık Delili Dışında Belge Niteliğindeki Delillerle İlgili Kesin Mehil Verildiği/Bu Mehilin Tanık Bildirme Hakkını Düşürmeyeceği)* KESİN MEHİL (Boşanma/Katılma Yoluyla Tazminat ve Nafaka - Davalıya Tanık Delili Dışında Belge Niteliğindeki Delillerle İlgili Verilen Kesin Mehilin Tanık Bildirme Hakkını Düşürmeyeceği/Davalının Tahkikat Aşamasında Verdiği Dilekçesinde Tanıklarının İsim ve Adreslerini Bildirdiğinden Davalının Gösterdiği Tanıkların Dinlenmesi İçin Gerekli Avans Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi Halinde Tanıkların Usulünce Çağrılıp Dinleneceği)6100/m.94/1,140/5,324ÖZET : Ön inceleme duruşmasında 6100 S.K. Md 140/5. maddesi uyarınca davalı-karşı davacıya verilen kesin mehil, tanık delili dışında, belge niteliğindeki delillerle ilgilidir. Bu mehil, tanık bildirme hakkını düşürmez. Davacı-karşı davalı erkek, tahkikat aşamasında verdiği 16.07.2013 tarihli dilekçesinde tanıklarının isim ve adreslerini mahkemeye bildirmiştir. Mahkemece, davalı-karşı davacının gösterdiği tanıkların dinlenmesi için gerekli avansın usulünce istenmesi (HMK.m.324) avans yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, gösterdiği tanıkların usulünce çağrılıp dinlenmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönde işlem yapılmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından, her iki dava yönünden, davalı-karşı davacı kadın tarafından ise, katılma yoluyla tazminat ve nafaka miktarları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:KARAR : Dava, 2.1.2013 tarihinde, karşı dava ise 14.3.2013 tarihinde açılmıştır. Mahkemece 18.06.2013 tarihinde ön inceleme duruşması yapılmış, bu duruşmada tarafların anlaşamadıkları hususlar tespit edildikten sonra, davacı-karşı davalı erkeğe delillerini bildirmek üzere iki haftalık kesin süre verilmiş ve tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilerek, bu husus ve sonraki duruşmanın tahkikat duruşması olduğu taraflara bildirilmiştir. Davacı-karşı davalı vekili, 02.07.2013 tarihi dilekçe ile, davacı-karşı davalı ile görüşemediğinden tanık ve delillerini bildirmek üzere iki haftalık ek süre talep etmiştir. Tanık ve delillerini 16.7.2013 tarihinde bildirmiş, mahkeme ise 17.9.2013 tarihli tahkikat duruşmasında "Geçen celse Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140/5. maddesi gereğince davacı-karşı davalı tarafa verilen iki haftalık kesin sürenin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 94/1. maddesi anlamında kanunca belirlenen sürelerden olup hakim takdiri ile uzatılıp kısaltılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, süresinden sonra sunulan tanık listesindeki tanıkların dinletilmesi talebinin reddine" şeklinde karar verilmiştir.Ön inceleme duruşmasında Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140/5. maddesi uyarınca davalı-karşı davacıya verilen kesin mehil, tanık delili dışında, belge niteliğindeki delillerle ilgilidir. Bu mehil, tanık bildirme hakkını düşürmez. Davacı-karşı davalı erkek, tahkikat aşamasında verdiği 16.07.2013 tarihli dilekçesinde tanıklarının isim ve adreslerini mahkemeye bildirmiştir. Mahkemece, davalı-karşı davacının gösterdiği tanıkların dinlenmesi için gerekli avansın usulünce istenmesi (HMK.m.324) avans yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, gösterdiği tanıkların usulünce çağrılıp dinlenmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönde işlem yapılmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı- karşı davacı kadının tüm, davacı-davalı erkeğin sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 16.12.2015kazanci.com.tr
Diğer Haberler