BARODAN HABERLER

T.C. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2014/1399 K. 2015/32131 T. 6.7.2015

938 görüntülenme
26/01/2016
T.C. YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2014/1399 K. 2015/32131 T. 6.7.2015
T.C.YARGITAY10. CEZA DAİRESİE. 2014/1399K. 2015/32131T. 6.7.2015* ADLİ ARAMA KARARI OLMADAN SANIK ÜZERİNDE ESRAR VE SERİ NUMARALARI DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ PARA ELE GEÇİRİLMESİ ( Önleme Arama Kararına Dayanılarak Yapılan Arama Sonucu Esrar ve Alışverişte Kullanılan Seri Numaraları Daha Önce Tespit Edilmiş Olan Para Ele Geçirildiği - Bu Arama İle Elde Edilen Delilin Hükme Esas Alınamayacağı )* ÖNLEME ARAMASINDA SANIK ÜZERİNDE ESRAR VE SERİ NUMARALARI DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ PARA ELE GEÇİRİLMESİ ( Adli Aramayı Gerektiren Bu Olayda Önleme Araması Kararına Dayanılarak Yapılan Aramanın Hukuka Aykırı Olduğu - Bu Arama İle Elde Edilen Delilin Hükme Esas Alınamayacağı/Adli Arama Kararı Olup Olmadığının Araştırılması Varsa Aslı veya Onaylı Örneğinin Getirtilerek Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )* UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA ( Önleme Arama Kararına Dayanılarak Yapılan Arama Sonucu Esrar ve Alışverişte Kullanılan Seri Numaraları Daha Önce Tespit Edilmiş Olan Para Ele Geçirildiği - Bu Arama İle Elde Edilen Delilin Hükme Esas Alınamayacağı/Adli Arama Kararı Olup Olmadığının Araştırılacağı )* HUKUKA AYKIRI ARAMA ( Önleme Arama Kararına Dayanılarak Yapılan Arama Sonucu Esrar ve Alışverişte Kullanılan Seri Numaraları Daha Önce Tespit Edilmiş Olan Para Ele Geçirildiği - Bu Arama İle Elde Edilen Delilin Hükme Esas Alınamayacağı/Adli Arama Kararı Olup Olmadığının Araştırılacağı )5237/m. 188, 191ÖZET :Sanıklardan birinin alıcı rolündeki görevlilere verdiği esrarı aldığını söylediği sanık durdurulmuştur. Bu sanığın üzerinin olaydan üç gün önce alınan önleme arama kararına dayanılarak yapılan arama sonucu 1,35 gram esrar ve alışverişte kullanılan seri numaraları daha önce tespit edilmiş olan para ele geçirilmiştir. Adli aramayı gerektiren bu olayda önleme araması kararına dayanılarak yapılan aramanın hukuka aykırı olduğu, bu arama ile elde edilen delilin hükme esas alınamayacağı dikkate alınarak; olayla ilgili adli arama kararı olup olmadığının araştırılması, varsa aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir. Hukuka aykırı aramaya dayanılarak hüküm kurulamaz.İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden alınan tanık numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerekir.DAVA : Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :KARAR : A) Sanık İ. hakkındaki hükmün incelenmesi:Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,B) Sanık A. hakkındaki hükmün incelenmesi:1- Diğer sanık İsmail'in alıcı rolündeki görevlilere verdiği esrarı sanık Ali'den aldığını söylemesi üzerine durdurulan sanığın üzerinin olaydan üç gün önce alınan önleme arama kararına dayanılarak arama sonucu 1,35 gram esrar ve alışverişte kullanılan seri numaraları daha önce tespit edilmiş olan 15 TL'nin ele geçirildiği; adli aramayı gerektiren bu olayda önleme araması kararına dayanılarak yapılan aramanın hukuka aykırı olduğu, bu arama ile elde edilen delilin hükme esas alınamayacağı dikkate alınarak; olayla ilgili adli arama kararı olup olmadığının araştırılması, varsa aslı veya onaylı örneğinin getirtilmesi, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile ve hukuka aykırı aramaya dayanılarak hüküm kurulması,2- İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce suç konusu uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden alınan tanık numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafıinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin CMUK'nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA, 06.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kazanci.com.tr
Diğer Haberler