BARODAN HABERLER

Şüpheli durumlarda yetkini kullanabilirsin

896 görüntülenme
15/04/2015
Şüpheli durumlarda yetkini kullanabilirsin
Şüpheli durumlarda yetkini kullanabilirsin TBMM'deki görüşmeleri sırasında kamuoyunda büyük tartışmalar yaratan İç Güvenlik Paketi'ndeki hükümlerin uygulama şekliyle ilgili ilk genelge geçen hafta İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi'nce hazırlanan ve İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün imzasını taşıyan genelge, aynı zamanda Adalet ve sağlık Bakanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ulaştırıldı. Orantılı zor kullanma Genelgede "kolluğun veya başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürmesini önlemek amacıyla kişinin hareket özgürlüğünün makul süreyi aşmamak üzere geçici olarak sınırlandırılmasıdır" biçiminde yorumlandı. Genelgede, uzaklaştırmanın tanımı ise "kişinin olay yeriyle irtibatının fiziki olarak kesilmesi" olarak tanımlandı. Genelgede özetle şu talimatlar verildi: Fiil suç oluşturmadığı takdirde kolluk görevlisinin zaman, mekan ve şahsın hâl ve hareketlerini dikkate almak şartıyla kendisinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya düşürebileceği yönünde yeterli şüphe oluşması halinde koruma altına alma veya uzaklaştırma yetkileri kullanılabilecek. Uzaklaştırma ve koruma altına alma yetkilerinin kullanılmasında içinde bulunulan durum ve ulaşılmak istenen amaçla uyumlu, gereklilik ve zorunluluk çerçevesinde kademeli ve orantılı hareket edilecek, amaç ile uygulanan tedbir arasındaki orantı göz önünde bulundurulacak. Eylemin veya durumun niteliğine göre, kişi bulunduğu yerden tehlikenin önlenebileceği ölçüde uzaklaştırılacak veya koruma altına alınacak. Kolluk olayın özelliklerine göre mesleki tecrübesine dayanarak kişinin koruma altına alınacağı yeri ve süreyi takdir edecek. Kişinin uygulanan tedbire direnmesi halinde kademeli ve orantılı olarak zor kullanma yetkisi kullanılacak.
Diğer Haberler