BARODAN HABERLER

SUÇA İTİLEN ÇOCUKLARIN

1042 görüntülenme
25/03/2015
SUÇA İTİLEN ÇOCUKLARIN
ÇOCUK HAKLARI RAPORU YAYINLANDI SUÇA İTİLEN ÇOCUKLARIN KOLLUK VE YARGI SÜREÇLERİ TARTIŞILDI ÇAÇAV'ın 2016 yılı Genel Kurul Toplantısı'nın Adana Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi. Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır gibi birçok kentten avukatların bir araya geldiği Çocuk Hakları Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv), Türk yargı sisteminde çocuklar aleyhine olan hükümlere ve hak ihlallerine yok açan düzenlemelere dikkat çeken bir rapor hazırladı. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı'nın 21-22 Mart 2015 tarihlerinde Diyarbakır Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı sonucunda, kaleme alınan raporla ilgili olarak konuşan Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu görevlisi ve Adana Barosu üyesi Av. Veysel Tuncil, sistemde, suçla karşı karşıya kalan çocukların, soruşturma boyunca sadece savcılığa çıkarıldığında savcı ile karşılaştığını, bu aşamaya kadar olan tüm süreçlerde ise çocuğun kollukla, yani polisle baş başa olduğuna işaret etti. Adliyelerde çocuklarla görüşme odaları bulunmadığını ve çocuk ile müdafiinin sağlıklı olarak görüşmesi için uygun ortamın sağlanmadığını vurgulayan Tuncil, yakalama esnasında çocuğa orantısız güç kullanıldığını belirtti. Ailenin yargılama sürecinin her aşamasında çocuğun yanında bulunmasına izin verilmediğini de dile getirildiği raporda, çocuk şube ve savcılık tarafından çocuğun müdafiinin ve ailesinin yıldırılmasına yönelik tutum ve davranışların sergilendiğini belirterek şöyle dedi: "Yakalama sırasındaki şiddet meşru sebebe dayanmamakta ve ölçülülük sınırı aşılmaktadır. Uygulanan kötü muamele, soruşturma aşamasında resen dikkate alınmamakta, çocuğun görmüş olduğu şiddet yakalamanın unsuru gibi değerlendirilmektedir" Raporda, çocukların adalet sistemi içinde "suça sürüklenen çocuk" veya "mağdur" çocuk olarak yer alabildiğine işaret edildiğine dikkat çeken Tuncil, "Her çocuğun hakları vardır. Devlet her çocuğun esenliğini sağlamakla yükümlüdür. Her çocuk korunmaya veya desteğe ihtiyaç duyabilir. Ancak bu korunma ve destek çocuğun sahip olduğu insan haklarını ortadan kaldırmaz. Bu rapor çocuğun insan hakları perspektifinden çocuk adalet sistemini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Halen siyasi suçlarda çocuklar bir tam gün TEM Şubede gözaltında kalabilmekte, derhal çocuk şubeye sevk edilmeyebilmektedir. Çocukların gözaltında bulunduğu süreye dair formlar maktu halde hazırlanmakta ve çocuğa çoğunlukla ne olduğu dahi açıklanmadan imzalatılmaktadır. Suça sürüklenen çocukların ne yasal hakları ne de kendilerine isnat edilen suçlar anlayabilecekleri bir dil ve açıklıkla kendilerine bildirilmektedir. Çocuk mahkemelerinde verilen gerekçeli kararlarda sadece ulusal mevzuata değinilmekte; özellikle ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası mevzuat uygulamada pek dikkate alınmamaktadır. Yargıtay'ın, çocukların yer aldığı dosyalara dair ihtisas dairesi olmadığı için temyiz aşaması uzun sürmektedir. Ayrıca, temyiz incelemesi sırasında çocuklara özgü birtakım hükümlerin uygulanması gözden kaçırılmaktadır. Temyiz süreci uzun sürdüğü için çocuk, çocuklara özgü infaz sisteminden kısmen yararlanmakta ya da hiç yararlanamamaktadır, dolayısıyla ikincil mağduriyetler yaşanmaktadır" dedi. Türkiye'nin birçok barosuna bağlı çok sayıda avukatın yer aldığı ve çocuk alanında çalışan gönüllü avukatlardan oluşan bir sivil inisiyatif olan ÇAÇAV'ın 2016 yılı Genel Kurul Toplantısı'nın Adana Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Diğer Haberler