BARODAN HABERLER

STADTA TARAFTARLARA ALKOL TESTİ UYGULAMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA

861 görüntülenme
27/11/2012
STADTA TARAFTARLARA ALKOL TESTİ UYGULAMASINA YÖNELİK AÇIKLAMA
ADANA BARO BAŞKANI AV. MENGÜCEK GAZİ ÇITIRIK "YASAL DÜZENLEMEDE BOŞLUĞUN GİDERİLMESİ GEREKİR" "6222 sayılı kanun sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair 14.04.2011 gün 27905 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında spor alanı ile bunların çevresinde taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini sağlamaktır. Aynı yasanın 12. Maddesi 1/c fıkrası uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve ilgili spor federasyonlarının belirlediği esaslara aykırı olarak alkollü içeceklerin spor alanlarına sokulmasını yasaklamıştır. Yine yasanın 18. Maddesinin 7. Fıkrası alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor alanlarına giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor kullanılarak dışarı çıkartılır. Ve madde hükümlerine göre, 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanır. Yasal düzenleme dikkate alındığında 'alkol ya da uyuşturucu maddenin etkisinde olan kişi spor sahalarına alınmaz' denmiştir. Yasal düzenlemede alkol testi yapılmasına dair açık bir hüküm yok. Ayrıca kimin alkollü olduğu ya da olmadığını neye göre belirlenecek ? Yani şüpheli taraftarlar belirlenecekse, şüphe kriteri ne olacaktır? Yasal düzenlemedeki boşluk, keyfiyete dönüşmemelidir. Müsabakalarda şiddet ve küfrün hepsine kesinlikle karşıyız. Ayrıca alınan alkol ile şiddet arasında illiyet bağı da aranmalıdır. Yani alınan alkol sonucunda, şiddet olayları meydana gelecek midir ? Ğelme nedeni alkol müdür ?Yasal düzenlemedeki boşluğun giderilmesi, keyfiyetten kaçınılması, şiddet ve küfürün olmadığı, nezih, kaliteli ortamlarda maç izlenebilmesini dilemekteyiz "
Diğer Haberler