BARODAN HABERLER

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile bazı Kanunlarda değişiklik yapan 'Torba Kanun Tasarısı' TBMM Genel Kurulu’nda kabul ederek yasalaştı.

1070 görüntülenme
22/05/2013
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile bazı Kanunlarda değişiklik yapan 'Torba Kanun Tasarısı' TBMM Genel Kurulu’nda kabul ederek yasalaştı.
Meclis'te kabul edilen düzenleme, sosyal sigortalar alanında yeni haklar getiriyor. Kanunla, 18 yaşına kadar olan herkes, şartsız olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak. Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ilk kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde talepte bulunursa genel sağlık sigortası kapsamına alınacak. Yabancı uyruklu öğrenciler, prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden prim ödeyecek. Türkiye'de 1 yıldan fazla ikamet izniyle yaşayan yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalısı olmaları zorunluluktan çıkarılacak. KORUYUCU TEDBİR KARARI OLAN KİŞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILACAK Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişi genel sağlık sigortalısı olmasa da gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak. "Tam gün" yasasıyla ilgili olarak doktorların beklediği düzenleme de torba yasada yer alıyor. Kanunla, üniversite hastanelerinde, mesai saati dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine ilave ücret verilecek. Yüksek öğretim kurumlarının sağlık hizmeti sunucularında, öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında verilen sağlık hizmetleri için kurumca belirlenmiş sağlık hizmetinin bedelinin, poliklinik hizmetlerine bir katını, diğer hizmetlerde yüzde 50'sini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu kararıyla öğretim üyelerinin unvanları itibarıyla belirlenen miktarda ilave ücret alınabilecek. Ancak alınacak ilave ücret, bir defada asgari ücretin iki katını geçemeyecek. Bu oranları bir katına kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. PRİM DESTEĞİ Özel sektörde, Türkiye'den yurt dışına götürülen sigortalılar için ödenecek primin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar hazine tarafından karşılanacak. Bu hükümden yararlanabilmek için işverenler tarafından verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi, sigorta primi tutarlarının Hazine tarafından karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve işverenlerin SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekecek. ÇED RAPORU ARANMAYACAK Düzenlemeyle, 23 Haziran 1997'den önce kamu yatırım programına alınmış olup, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan, üretim veya işletmeye başlamış olan projelerle bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsam dışında olacak. VARLIK BARIŞI Düzenlemeyle, yurtdışındaki para, altın, döviz ve yatırımlarını Türkiye'ye getirmek için 31 Temmuz'a kadar beyanda bulunanlara vergi avantajı geliyor. Vergi dairelerine beyan edilen varlıklar, değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek ve bu vergilendirmenin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
Diğer Haberler