BARODAN HABERLER

Soruşturma...

1053 görüntülenme
18/12/2013
Soruşturma...
ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "Rüşvet, Kara Para Aklama ve Yolsuzluk Operasyonu" ile ilgili basın açıklamasıdır. Baro Başkanı Av. Çıtırık: "Soruşturmaya siyasi müdahale, adalete olan inancı yaralar" Türkiye, 17.12.2013 Salı günü sabah saatlerinde İstanbul'da başlayan ve üç koldan yürütüldüğü anlaşılan "Rüşvet, Kara Para Aklama ve Yolsuzluk Operasyonu" ile sarsılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütmektedir. Bugün operasyonu yürüten İstanbul Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlar, Asayiş ve Kaçakçılık Şube Müdürleri ani bir kararla görevden alınmışlar ve aynı gün çeşitli birimlere atamaları yapılmıştır. Çeşitli haber sitelerine ve sosyal medyaya soruşturmayı yürüten savcının 'görevinden alındığı' şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili üç ayrı soruşturmanın olduğunu, bir görevden alınmanın değil soruşturmanın kısa sürede tamamlanması için iki cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini açıklamıştır. Ünlü işadamlarının, bakanların çocuklarının da gözaltına alındığı bu soruşturma kapsamında yargıya herhangi bir müdahale yapılmaksızın yasal sürecin işletilmesi gerekmektedir. Gerçeklerin ortaya çıkması için soruşturmanın ucu kimlere kadar uzanacaksa uzanmalı, siyasi iktidar gücü kullanılarak gerçeklerin ortaya çıkmasına ket vurulmamalıdır. Yasa önünde eşitlik ilkesi uyarınca kimseye bir ayrıcalık yapılmaksızın, siyasi iktidar gücü, siyasi nüfuz kullanılmaksızın soruşturma yürütülmelidir. Yargılama yapılarak suçlular ortaya çıkarılmalıdır. Anayasamızın, 9. Maddesi "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." yine Anayasamızın 138. Maddesinde, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. "düzenlemeleri karşısında yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürecek açıklama, eylem ve işlemlerden uzak durulmalıdır. Demokrasi ve Hukuk Devleti'nin en önemli güvencelerinden biri kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Kişi hürriyetlerinin güvence altına alınmasını, hukuk devletinin yaşama geçirilmesini, yetkilerin denetlenebilir olmasını ve erkler arasında dengelemeyi kuvvetler ayrılığı ilkesi yaşama geçirmektedir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerinin zedelenmesi yurttaşın adalete olan güven duygusunun sarsılmasına yol açacaktır. 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliğine dair referandumla yargı, rejimi dönüştürebilmenin ve iktidar mücadelesinin aracı haline gelmiştir. Birey-yurttaşın isteği üstünlerin hukukun değil, hukukun üstünlüğünün yaşama geçirilmesidir. Toplum, temiz siyaset ve temiz siyasetçi istemektedir. Rüşvet ve yolsuzluk, ülkemizde her dönem yaşanmıştır. Önemli olan bu kirliliğe bulaşanların yargı aracılığıyla tespit edilerek, gerekli cezaları almalarıdır. Yargı organlarının görevlerini yaparken hiçbir güç, kişi, kuruluş engel olmamalıdır. Soruşturma devam etmektedir. Sürecin her aşamasını büyük bir titizlikle takip edeceğiz. Kamuoyu vicdanını yaralayacak bir şekilde yargıya siyasi müdahale yapılmasından mutlak suretle kaçınılmalıdır. Kamuoyuna saygıyla sunarım. Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK, Adana Baro Başkanı
Diğer Haberler