BARODAN HABERLER

“SAVUNMA YOK SAYILAMAZ, ŞEKLİ UNSUR OLARAK GÖRÜLEMEZ”

1122 görüntülenme
25/12/2012
“SAVUNMA YOK SAYILAMAZ, ŞEKLİ UNSUR OLARAK GÖRÜLEMEZ”
HSYK'nın 19.12.2012 tarihli Eskişehir Baro Başkanlığı ile ilgili Basın Açıklamasına karşı Adana Barosu Başkanlığı'nın zorunlu açıklamasıdır. Eskişehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesi hâkimi ile meslektaşımız Avukat Tuba Aksoy arasında 4.12.2012 tarihinde duruşma sırasında yaşanan 'ayağa kalkma' tartışması kamuoyunda geniş bir yankı bulmuş ve daha sonrasında gelişen olaylar üzerine HSYK, 19.12.2012 tarihli Basın Açıklaması yapmıştır. Basın açıklamasının içeriğinin son derece talihsiz, savunma mesleğini hiçe sayan, mesleğimizin saygınlığına ve önemine saldırı mahiyeti taşıyan vahim bir açıklama olduğu görülmüştür. CMK ve HMK'nın ilgili maddelerinde Avukatın 'ayağa kalkacağı' hususlar net bir şekilde belirtilmiştir. Avukatlık meslek kurallarımızın 17. Maddesine göre (yargı organları ve adli mercilerle ilişkilerde karşılıklı saygının esas olduğu) düzenlenmiştir. Böylelikle Avukatlar, hakim ve savcılara 'nezaket' ve 'saygı' gösterecekleri gibi, aynı saygı ve nezaketi hakim ve savcılardan beklemeleri de en tabi haklarıdır. Özellikle HSYK açıklamasında dikkat çeken hususlardan biri de avukatlarımızdan saygı anlamında beklenenin duruşma salonundan veya odalarından "eğilerek" ve "geri geri" ayrılma olması yönündedir. Bu beklenti de avukatlık mesleğinin ve savunmanın ,onur ve vakarına saldırı niteliği taşımaktadır. Paris Eski Baro Başkanlarından Avukat Carpertiers'in genç bir meslektaşına yaptığı uyarıyı, HSYK'ya hatırlatmak isteriz. Carpertiers; "Önce eğilme, üzerindeki şerefli giysi, senin hiçbir makam ve kişi önünde eğilmemeni gerektirir. Sonra koşma. Bu giysi ile yüzyılların onur ve vakarını taşıyorsun. Bu giysi ile başın dik ve vakur dolaşmalısın." HSYK'nın ilerde soruşturabileceği bir olayla ilgili ve muğlak bilgilerle basın açıklaması yapması doğru olmadığı gibi, Eskişehir Baro Başkanımız hakkında Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemeler tarafından gereğinin yapılmasını talep etmesi Anayasanın 138. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan " Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz."düzenlemesine aykırıdır. Savunma mesleği yargının kurucu unsurlarındandır. Yok sayılamaz. Ve şekli bir unsur olarak da görülemez. İddia, savunma ve karar üçlüsü, karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde adaletin gerçekleşmesi için görevlerini yerine getirmek zorundadır. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
Diğer Haberler