BARODAN HABERLER

Sağlık Hukuku Semineri Yapıldı

847 görüntülenme
13/03/2012
Sağlık Hukuku Semineri Yapıldı
Baro Başkanı Az. Aziz Erbek:"Sağlık Hukuku'na Gelecekte Çok İhtiyaç Duyulacak" Adana Barosu tarafından Baro Sosyal Tesislerinde düzenlenen Sağlık Hukuku semineri hukuk ve sağlık alanında hizmet verenler tarafından ilgiyle izlendi. Seminerin açılışında konuşan Baro Başkanı Av. Aziz Erbek, sağlık hukukun yakın gelecekte çok ihtiyaç duyulan bir alan olacağını belirterek, "Artık sadece fabrikalar yapılarak ülkeler kalkınmıyor. Sağlık sektöründe yapılan hizmetlerle ülkeler ciddi ekonomik girdi elde ediyor. Yakın zamanda Adana'da bu alanda 40-50 bin sağlık personelinin çalışacağı hastaneler yapılacağını öğrendik. Bu çok ciddi bir sayıdır" dedi.Ardından söz alan Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir, Özel Hukukta tazminat davaları, vekaletsiz iş görme, kusur konularının kapsamında tıbbi sorumluluğun izahını yapmış ve sınırlarını belirtip, bu konuda Yargıtay'ın bakış açısını ve son kanuni değişiklikleri aktarmıştır.İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hakan Hakeri, Ceza Hukukunda başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatta tıbbi müdahale, teşhis ve tedavi uygulayan sağlık personelinin (Hekim, Ebe, Hemşire) sorumluluğu ve dolayısıyla kusur, özen gibi konularda bilgilendirmiştir. Ayrıca cezai sonuçlarıyla, Yargıtay ve doktrinin bu konulardaki görüşlerine değinilmiştir. Türkiye'nin tıp hukukundaki durumu istatistiklerle özetlenmiştir.Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı, Av.Halide Savaş, Ceza ve Özel Hukukta tıbbi sorumlulukta hekimin yükümlülüğü ve hasta hakları konusunda ilgili Yargıtay kararlarını ve kendi tecrübelerini aktarmıştır.Adana Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av.Bülent Maraklı da, Ceza ve Özel Hukukta Yargıtay kararları ve kendi tecrübelerinden bahsetmiştir. Özellikle avukatın yeni bir alan olan sağlık hukukunda kendisini çok iyi geliştirmesi ve mahkemelerin önüne çok iyi hazırlanmış dosyalarla gitmesi gereğine vurgu yapmıştır. Seminerin ardından konuşmacılara Baro Başkanı Az. Aziz Erbek tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Diğer Haberler