BARODAN HABERLER

Paran kadar sağlık anlayışından kurtarılmasını

1059 görüntülenme
26/10/2015
Paran kadar sağlık anlayışından kurtarılmasını
Bugün , Dünya Hasta Hakları Günü. Kişinin sadece insan olması nedeniyle, toplumdan ve devletten sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi edilmesini,iyileştirilmesini isteme ve sağlığını sürekli geliştirebilmesi için toplumun sağladığı olanaklardan yararlanabilme hakkına sahiptir. 1981 yılında Dünya Tabipler Birliği tarafından yayımlanan Lizbon Bildirgesi, bu yönde önemli bir kilometre taşıdır. Hastanın ; hekimini özgürce seçebilme hakkına sahip olduğu, hiçbir baskı altında olmadan özgürce çalışan hekim tarafından bakılabilme hakkının olduğu, yeterince ve açık bir şekilde bilgilendirilme sonrasında hastanın tedaviyi kabul ya da ret hakkına sahip olduğu, yine hastanın kendisiyle ilgili tüm tıbbi ve kişisel bilgilerin gizliliğine gereken saygıyı hekimden bekleme hakkına sahip olduğu,onurlu biçimde ölme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. 28-30 Mart 1994 tarihli Avrupa'da Hasta Hakları Geliştirilmesi Bildirgesi, Kasım 2002 Avrupa Birliği Hasta Hakları Statüsü bu yönde alınan önemli kazanımlardır. Sosyal devlet ilkesinin yaşama geçirilmesini, ulaşılabilir, nitelikli, kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmetlerinin verilmesini, paran kadar sağlık anlayışının ortadan kaldırılmasını dilemekteyiz. Saygılarımızla. Adana Baro Başkanlığı.
Diğer Haberler