BARODAN HABERLER

PANELİMİZ ETKİN VE YETKİN KONUŞMACILARIN SUNUMLARIYLA VERİMLİ GEÇTİ

853 görüntülenme
12/04/2013
  PANELİMİZ ETKİN VE YETKİN KONUŞMACILARIN SUNUMLARIYLA VERİMLİ GEÇTİ
Baromuz tarafından düzenlenen "Uluslar Arası Sözleşmeler Işığında 6356 Sayılı Sendikalar Yasası ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar" konulu panelde ülkemizde sendikacılığın gelişim süreci, işçi hareketleri, batı ülkelerindeki sendikacılığa bakış, ülkemizde askeri müdahaleler sonrası yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri etkin ve yetkin konuşmacıların sunumlarıyla masaya yatırıldı. Sunumlar başta meslektaşlarımız olmak üzere demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerince de ilgiyle izlendi. Baro Genel Sekreteri Av. Veli Küçük'ün panelistleri takdim etmesinin ardından söz alan Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi Çıtırık, yeni yasanın her aşamasının ciddi eleştiriler aldığını belirterek, ''Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasası 7 Kasım 2012 günlü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 12 Eylül darbesinin ürünü olan 2821 sayılı sendikalar yasası ve 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi - grev ve lokavt yasalarının yerini alarak yeni yasa sendikal mevzuatı tek çatı altında toplamıştır. Yasa bir bütün olarak incelendiğinde ; sendikal hak ve özgürlükleri uluslar arası çalışma örgütü (ILO) normları kapsamında güvenceye alarak genişletmek yerine daha da daraltmış ve 12 Eylül'ün ürünü olarak yasalardaki temel parametreleri korumuştur. Eski yasada olduğu gibi işkolu sendikacılığı esas alınmış eşyeri-işletme ve meslek esaslı sendika kurulmasına izin verilmeyerek hiyerarşik ve merkezi yapılanma devam etmiştir. Böylelikle, emekliler ve çiftçiler gibi Türkiye'nin çok önemli kesimlerini örgütlenme yönünden dışarıda bırakmıştır. Yasanın 25. maddesi sendikal özgürlüğe vurulan çok ciddi bir darbedir. Toplu pazarlıkta işyeri - işletme düzeyi esas alınmış ayrıca buna iş kolu barajı eklenmiştir. Yine yetki konusunda siyasi kurum olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilendirilmesi temel eleştirilerimizden biridir. Emekçilerin en temel haklarından olan grev hakkı da ellerinden alınmış, ILO kararlarına göre yasak kapsamında olmayan bir çok alanda grev yasağı getirilmiş, milli güvenlik ve genel sağlık gerekçe gösterilerek hükümetin bu grevleri erteleyebileceği düzenlenmiştir. Ertelemeye karşı yasal yola başvurma hakkının da ortadan kalkmış olması bu hakkın artık kullanılamayacağının en önemli göstergesidir. Sonuç olarak; ülkemizde toplumsal barış ve toplumsal huzurun sağlanmasında emek-sermaye ilişkileri çok önem taşımaktadır. Toplumsal barış; iş barışı ve ekonomik barış ile sağlanacaktır. Aynı zamanda olanak ve fırsat eşitliğini sağlayan sosyal devlet anlayışının da daha yerleşmesi ve etkinleşmesi gerekir. 2821-2822 sayılı yasalar 12 Eylül döneminin ürünleridir. Bu dönem olağanüstü bir dönemdir. Olağanüstü dönemlere de özgü olduğu için emek dünyasının karşısına her türlü zorluklar çıkarılmıştır. Ancak bugün ülkemizde olağanüstü bir dönem yoktur. Olağanüstü dönem olmadığını ve 'ileri demokrasi' ile yönetildiğini iddia eden bir siyasi iktidar vardır. Öyle ise ara rejim dönemlerinin yasalarını hatırlatan ve onun temel parametrelerini taşıyan yasalarla sendikal yaşam ve sendikal örgütlenme mümkün değildir. Adana Barosu olarak mesleki sorunlarımızın yanı sıra ülkemizin temel sorunlarında da üzerimize düşeni yerine getirmek en önemli görevimizdir. Yapılacak panelin faydalı olacağına inancım tamdır. Panelistlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" Panelin ilk bölümü moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Sağlam yaptı. İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin Kutal ile Işık Üniversitesi İdari Bilimler Akademisi'nden Prof.Dr. Toker Dereli yasadaki düzenlemeler, toplu iş sözleimeleri hususunda değerli bilgiler verdiler. Meslektaşlarımızın sorularıyla zenginleien panelin ilk bölümü sona erdi. Panelin ikinci oturumunda "Türk Sendikacılığının Genel Sorunları" konulu ele alındı. Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Engin ÜNSAL yaparken Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Yakup Akkaya ve Tek Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Mecit Anaç sunumlarıyla katılımcılara yeni ufuklar açtı. Panel sonunda konuşmacılara Baromuz adına teşekkür plaketi takdim edildi.
Diğer Haberler