BARODAN HABERLER

Meslektaşlarımız ücretli avukatlar...

953 görüntülenme
06/12/2013
Meslektaşlarımız ücretli avukatlar...
"Ücretli Avukatlar Yönergelerini Tartışıyor" konulu seminer Adana Barosu'nca 06.12.2013 Cuma günü saat 14:00'da "Ücretli Avukatlar Yönergelerini Tartışıyor" konulu seminer, yönergenin hazırlanmasında ciddi emeği bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sn. Av. Başar YALTI ile Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Sn. Güneş GÜRSELER'in konuşmacı olarak katılımıyla yapıldı. Seyhan Oteli Toros Balo Salonu'nda gerçekleşen programın açılış konuşmasını Adana Baro Başkanımız Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK yaptı. Av. ÇITIRIK şunları söyledi: "Türkiye Avukatlarının büyük bir çoğunluğunu, Avukatlık Yasası'nın 12/1-C fıkrası uyarınca çalışmalarını devam ettiren meslektaşlarımız oluşturmaktır. Söz konusu meslektaşlarımızın ücret, çalışma süresi, senelik izin, sosyal güvenlik-prim vs. gibi önemli sorunları bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 09.09.2013 gün ve 2013-981 sayılı kararı ile " Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi" kabul edilmiştir. Yönerge ile Ücret Karşılığı çalışan meslektaşlarımızın yukarıda belirtmiş olduğumuz sorunlarının giderilmesi amacıyla köklü bir adım atılmıştır. Ancak, yönergenin hazırlanması esnasında taslak yönerge barolarımıza gönderilerek görüş alınmış ise de sağlıklı bir tartışma olmaksızın yönerge yürürlüğe girmiştir. Şu anda ücretli avukat sayısı bilinmemekle beraber, mevcut sayının yarısı kadar diyebiliriz. Bu seminerle amacımız, sorunları yaşayan meslektaşlarımız buraya gelip tartışma platformu oluşturmaktı. Meslektaşlarımız genel olarak ücret ve çalışma koşullarından yakınmaktalar. Hukuk fakültelerinde toplam 41 bin öğrenci eğitim görmekte. Son derece önemli gördüğümüz bu seminerin özellikle ücret karşılığı çalışan meslektaşlarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz." Baro Başkanımızın konuşmasının ardından seminer, Baro Genel Sekreteri Av. Veli Küçük'ün oturum başkanlğında başladı. Seminer de avukatlık mesleğinin sorunları da masa yatırıldı. Program soru-cevap bölümüyle zenginleşti. Seminere TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yurdagül Gündoğan ve Baro eski dönem başkanlarından Av. M. Ziya Yergök ile çok sayıda meslektaşımız katıldı.
Diğer Haberler